Wczoraj pojawiła się informacja o paczce ze zmianami w WPF w BeSTii. Już zaczynają się prace w większych gminach nad planami finansowymi w jednostkach i projektem budżetu na rok 2013. Na stronie MF znajdziesz dokumenty z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat na 2013

Poniższa informacja o zmianach w wydrukach WPF w BeSTii jest na stronie RIO. Tutaj tylko cytuję jej tekst dla twojej wygody:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (28.08.2012 r.) w systemie BeSTi@ zostały rozesłane paczki komunikacjyjne zawierające zaktualizowane wydruki tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana polega na dodaniu kilku nowych kolumn, w których obliczana jest relacja z art. 243 z uwzględnieniem wykonania z roku N-1 wprowadzonego do kolumny „Przewidywane wykonanie” oraz badane jest jej spełnienie we wszystkich latach prognozy.
Te kolumny SĄ widoczne wyłącznie na podglądach wydruku (nie widać ich na formularzu ekranowym).

Weryfikacja poprawności danych przyjętych do obliczenia wskaźnika wg nowej formuły spoczywa na osobach sporządzających WPF, gdyż w chwili obecnej system nie sprawdza zgodności danych wprowadzonych do WPF ze sprawozdaniami za IV kw 2011 r. Jednocześnie wprowadzono nową regułę zawierajacą “ostrzeżenie” o potrzebie samodzielnego sprawdzenia danych wprowadzonych do kolumny “Przewidywane wykonanie”.
Do czasu zmiany wersji systemu BeSTi@ zawierającej odpowiednie nowe reguły kontrolne pomocnym narzędziem do sprawdzenia poprawności wykonania z N-1 może być raport do analizy WPF udostępniony Państwu oraz JST na stronie www.rio.gov.pl.

Aby dokonać aktualizacji wydruków WPF należy zalogować się do systemu BeSTi@ i odebrać paczki komunikacyjne a następnie należy postępować zgodnie z komunikatami systemu.
Po przetworzeniu paczek zalecane jest wylogowanie się z systemu BeSTi@ i ponowne jego uruchomienie.

Podziel się proszę swoimi uwagami poniżej. Dziękuję

Jedna odpowiedź do “Zmiany w WPF w BeSTii – rusza akcja przygotowania projektów budżetów na 2013 rok”

  • Irena:

    Witam. Burmistrz mówi, że skarbnik nic nie robi, a tyle dochodzi, sprawozdania, wpf, nowe inwestycje z dofinansowaniem UE co się wiąże z rozliczaniem , kontrolowaniem i dodatkową odpowiedzialnością itd. a podwyżka w zeszłym roku na równi z obsługą. Pozdrawiam z uśmiechem na twarzy.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum