Historia lubi się powtarzać. Czasem powtarzają się jej pewne elementy. Od 2007 roku, od kiedy wprowadzono obowiązek sporządzania F-Zzf już trzeci raz zmieniany jest sposób numerowania pozycji w jego formularzu. A i tak w rozporządzeniu nie zastosowano formuł nadających się do zastosowania w systemach informatycznych i dlatego w BeSTii ta numeracja jest nieco inna niż w załączniku opublikowanym w rozporządzeniu. Chciałabym zapytać czasem autora takich zmian czemu to ma służyć?

To niby drobna zmiana – na papierze! W każdym systemie informatycznym wymaga to wielu zmian: tego, co widzisz na ekranie i tego, co jest niewidoczne a pozwala przenosić dane z systemów finansowych, czy specjalizowanych do sporządzania sprawozdań finansowych do BeSTii.

Rozumiem zmiany merytoryczne wynikające ze zmieniających się innych przepisów.  To jest konieczne a reszta to może tak przy okazji?

Przejdźmy do meritum sprawy.

W części zwiększenia funduszu oznaczonej I.1 dodaje się nową pozycję Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki  budżetowej pod numerem I.1.3. Ta pozycja nie dotyczy jednostek samorządowych. Usuwa się pozycję III.5. Pokrycje amortyzacji.

Zamienia się treść już istniejących pozycji:

 1. zamiast II.3 Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje mamy teraz I.1.4. Środki na inwestycje
 2. zamiast II7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia mamy I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
 3. zamiast III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) mamy I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki  (a w pozycji zwiększenia nie usunięto tego tekstu?)
 4. zamiast III.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia mamy I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
 5. zamiast  VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocnicznych jednostek budżetowych mamy IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

I chyba największa niespodzianka. Kwotę w pozycji II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) policzysz ręcznie, bo w obowiązującym rozporządzeniu pominięto zapis formuły do wyliczenia.

Zestawienie tych zmian możesz zobaczyć w pliku zzf-zestawienie zmian w formularzach 2010 i 2011 rok
*Uwaga: Do zestawienia wzięłam formularze z systemu BeSTi@. W zmianach opisanych wyżej w punkcie 5 w BeSTii jest literówka w słowie “zakładów” tak w starym jak i nowym formularzu. W moim zestawieniu jest poprawiona.
W Bilansie Se potrzebujesz przygotować dla swoich jednostek właściwe wzory do poszczególnych elementów sprawozdania. We wzorach masz możliwość zdefiniowania formuł w sposób zgodny z BeSTią i jednocześnie dodać własne, których w niej nie ma. Ustalamy termin spotkania on-line, na którym odpowiem na pytania związane z aktualizacją systemu do nowych przepisów prawa. Zapraszam do kontaktu, by ustalony termin był zgodny z twoimi potrzebami.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011
 • klasyfikacja budżetowa 2012 tekst jednolity
 • zestawienie zmian funduszu jednostki 2011
 • zestawienie zmian w funduszu za 2011
 • zestawienie zmian funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011 r instrukcja
 • fundusz jednostki

2 Odpowiedzi do “Zmiany w formularzu zestawienie zmian w funduszu od 2011”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum