element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratPrzyszedł czas, by przeanalizować kolejny element sprawozdania finansowego. W ubiegłym roku pisałam dość szczegółowo o księgowaniu kosztów na przykładzie paragrafu 302. Jeśli prawidłowo księgowałaś koszty i przychody, to prawdopodobnie bez wysiłku przygotujesz ten element sprawozdania.

Zwróć proszę uwagę, że jednostki budżetowe i samorządowe zakłady wykonują rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustawa o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) daje do wyboru kierownikowi jednostki jeszcze wariant kalkulacyjny (art 47.4.1).

Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nakazuje jednostkom finansów publicznych wybór wariantu zapisem w § 17.

§ 17.

1. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);

3) zestawienia zmian w funduszu. [...]

4. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia. [...]

Co się zmieniło między formularzami z roku 2010 i roku 2011?

Usunięto pozycje:

B.IX – Udzielone dotacje

D.III – Pokrycie amortyzacji

E.I – Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych

Po usunięciu pozycji przenumerowano pozostałe i tak:

B.X z 2010 roku jest obecnie B.IX

B.XI zmieniło się na B.X

D.IV jest teraz D.III

E.II jest teraz E.I

Zmieniono treść w opisie pozycji A.V

było: Pozostałe dochody budżetowe

teraz jest: Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Pragnę Ci zwrócić uwagę na jedną niekonsekwencję w rachunkowej obsłudze tego formularza w BeSTii. Niektóre pozycje są wyliczane automatycznie w dwojaki sposób:

 1. jako suma podpozycji oznaczonych identycznym pierwszym znakiem w symbolu
 2. jako wynik formuły opisanej w nazwie pozycji w nawiasach okrągłych

Nieścisłość dotyczy pozycji oznaczonych symbolami J oraz J.I i J.II. W innych przypadkach takiego oznakowania pozycji podpozycje J.I oraz J.II są sumowane do pozycji J. W tym przypadku w opisie pozycji J zastosowano formułę: Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)

Co to oznacza w praktyce? w tym formularzu stratę wpisujesz ze znakiem “+”.

W zestawieniu zmian w funduszu już tego wyjątku nie ma. Tam stratę zapiszesz ze znakiem “-”.

By zobrazować Ci te zmiany przygotowałam dokument w formacie pdf, który możesz pobrać klikając w poniższy link.

rzis-zestawienie zmian w formularzach za 2010 i 2011 rok

Poniżej proszę podziel się swoimi uwagami na temat tej części sprawozdania finansowego.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej na 2011
 • rachunek zysków i strat 2011
 • pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat
 • rachunek zysków i strat za 2011 pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji 2012
 • rachunek zysków i strat 2012
 • zmiany w planie kont jednostek budżetowych 2012
 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej
 • jak zrobić bilans jednostki budżetowej

Jedna odpowiedź do “Zmiany w formularzu rachunku zysków i strat od 2011”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum