kartka-a-czerwonym-wrzesień2210Dostaję coraz więcej pytań w listach e-mail, za które bardzo ci dziękuję. Poznaję dzięki temu problemy, którym stawiasz czoło i czasem potrzebujesz wsparcia, by sobie z nimi dać radę albo zdobyć potwierdzenie, że podejmujesz słuszne i zgodne z prawem działania.

Ponieważ ani ty, ani ja nie jesteśmy prawnikami, to często odpowiedzi prawnika czy specjalisty z innej dziedziny na nurtujące ciebie pytania będą bardzo pomocne. Często uzyskanie takich odpowiedzi wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź na swoje pytania za darmo, to właśnie otrzymujesz taką możliwość.

Przeprowadzę dla ciebie serię rozmów ze specjalistami z różnych dziedzin. W rozmowach tych będziesz mieć możliwość uczestniczyć na żywo lub posłuchać z nagrania. By maksymalnie wykorzystać czas, który będziemy mieli podczas tej rozmowy proszę cię o pytania do eksperta.

Za kilka dni będziemy rozmawiali z ekspertem, który odpowie na pytania dotyczące kontroli zarządczej. Napisz swoje pytanie lub pytania poniżej w dyskusji (w komentarzu). Powiedz o tej możliwości innym osobom, o których wiesz, że również potrzebują uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Zaproś je, by napisały je poniżej.

Jeśli zadasz pytanie poniżej, to otrzymasz informację o terminie i miejscu spotkania na swoją skrzynkę pocztową jeszcze w tym tygodniu.

Jeśli nie zadasz pytania a chcesz uczestniczyć w spotkaniu, to śledź pilnie informacje na tej stronie. Pojawi się tutaj możliwość zgłoszenia swojego udziału w tym spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się on-line w internecie. To oznacza, że weźmiesz w nim udział bez konieczności odbywania podróży w jakieś konkretne miejsce. Do udziału w nim wystarczy ci komputer podłączony do internetu. Podczas spotkania będzie można zadawać dodatkowe pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Czego dotyczy kontrola zarządcza i czyim jest obowiązkiem?

Art. 68.
1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2)   skuteczności i efektywności działania;
3)   wiarygodności sprawozdań;
4)   ochrony zasobów;
5)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6)   efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7)   zarządzania ryzykiem.
Art. 69.
1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:
1)   ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej “ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)   wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;
3)   kierownika jednostki.
[...]

Zapewne wiesz, w jakich sytuacjach związanych z kontrolą zarządczą możesz naruszyć przepisy o dyscyplinie finansów publicznych.

Ekspert czeka na twoje pytania. Napisz pytanie już dziś i zagwarantuj sobie miejsce na spotkaniu. Nie odkładaj tego na później, bo spotkanie odbędzie się niedługo. Wpisz pytanie poniżej.  Na adres e-mail, który podasz wyślę informację ze szczegółami spotkania. Ten adres zobaczę tylko ja i ty oczywiście. Zadbaj proszę, by wpisać go poprawnie, bo w przeciwnym wypadku nie dotrze moja wiadomość do ciebie.

3 Odpowiedzi do “Zadaj pytanie ekspertowi z zakresu kontroli zarządczej”

  • Zakład Gospodarki Komunalnej:

    Czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej/dz.u 220 poz 1447 z 2010r/ rozdział 5 – Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w powiązaniu z art 4.1 tej ustawy, ma zastosowanie do przeprowadzania kontroli przez Wojta gminy w podległym mu Zakładzie budżetowym /czy obowiązuje zawiadomienie o zamiarze kontroli i zakresie kontroli/. Czy kontrola taka może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia bez podania przyczyn i szczegółowego zakresu kontroli.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum