kartka-listopad-8ponJeśli potrzebujesz podpowiedzi jakie informacje powinna zawierać uchwała w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, to zobacz do artykułu Joanny Marczewskiej opublikowanego biuletynie FinansePubliczne.BDO.pl

Wydzielone rachunki rozpoczynają funkcjonowanie od 01.01.2011 i ich plany finansowe po raz pierwszy stanowią załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Poznasz podstawę prawną, dowiesz się kto, jakie dochody gromadzi na takim rachunku i jakie wydatki nimi finansuje. Zobaczysz również przykład procedury uchwalania planu finansowego tych rachunków i jego wykonywania.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • uchwała rachunki dochodów oświatowych zielona góra

3 Odpowiedzi do “Wzór uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów od 01.01.2011 roku”

 • Klara:

  A jak to się ma do publikacji w Biuletynie Informacyjnym Nr 2 (68) 2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  “Nie należy wskazanych źródeł dochodów uznać jako obowiązkowe do ujęcia
  w przedmiotowej uchwale, gdyż wskazanie takie byłoby działaniem niezgodnym z prawem.
  Wynika to z zasad, sformułowanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 2002 r.
  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, zgodnie z § 137 w związku z § 143 tego aktu
  prawnego. Uchwała organu stanowiącego jst nie może powtarzać przepisów już zawartych
  w innych obowiązujących ustawach. Taka uchwała z powodu istotnego naruszenia prawa, jest
  nieważna.”
  Można się pogubić w tych interpretacjach…

  • Barbara Szumocka:

   Klaro
   według mnie ten tekst wskazuje, że uchwały czy zarządzenia, które w podstawie prawnej wskazują na inne akty prawa np. ustawę o finansach publicznych czy inną ustawę lub rozporządzenie (albo kilka jednocześnie) nie mogą ponownie regulować przepisów już w tych aktach zawartych. W takiej uchwale czy zarzadzeniu mają prawo pojawić się dodatkowe regulacje, które akty z podstawy prawnej oddają pod rozstrzygnięcie.

   Myślę, ze najlepiej wytłumaczyć to można na przykładzie.

   Weźmy art.235 u.f.p. W ust.4. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dostaje dyspozycję, że może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu. W ust.1 podaje się tę szczegółowość w działach z dokładnością do źródeł, przez które rozumie się paragrafy klasyfikacji budżetowej. Rada może więc w swojej uchwale proceduralnej rozszerzyć zakres o rozdziały, które w ustawie nie są wymagane.
   A w art.236 rada może zadecydować na mocy danego jej uprawnienia, że plan wydatków budżetu będzie miał również pełną szczegółowość tzn. oprócz obowiązkowych działów i rozdziałów może kazać pokazywać paragrafy. To nie oznacza, że można już nie pokazywać grup wymaganych w ust.3 i 4. Tutaj rada może również zadecydować o większej szczegółowości tych grup. Np. w bieżących wydatkach może pokazywać dodatkowo grupę remonty i/lub w majątkowych odrębnie inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje.

   Może bardziej wyraźnie widać to w miejscach, w których organ ma obowiązek uszczegółowić przepis ogólny ustawy. Taki obowiązek rodzi się w stosunku do zapisów art.212 ust.1 pkt. 8,9, 10 czy ust.2. Tutaj muszą być wymienione konkretne uprawnienia i w miarę potrzeb sposób ich realizacji.

   Mam nadzieję, że pomogłam.
   Podaje jeszcze link do rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 100 poz. 908)

   Pozdrawiam
   Basia

   P.S. Ten wzór to tylko podpowiedź. Rada może dać zupełnie inny katalog pochodzenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i zakres ich wydatkowania dla różnych jednostek. Wręcz jest to konieczne ze względu na zakres działalności tych jednostek. Nie wyobrażam sobie jednakowego katalogu dla przedszkola czy szkoły prowadzącej żywienie i dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 • marzena:

  Czy na rachunku wydzielonym na koniec roku mogą pozostać środki?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum