krokus-fiolet-150U mnie zakwitły krokusy. Jest kilkanaście stopni ciepła. Pachnie wiosną. Czas na spacery i regenerowanie sił po zimie. Wiosna u nas będzie pracowita.

Zaczyna się sezon na sprawozdania finansowe i pora też na wykonanie opisowego sprawozdania z wykonania budżetu. A po drodze zrobimy jeszcze sprawozdania budżetowe za I kwartał 2011.

Beata pisze w dyskusji:

witam! szkoła ma opisać wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi Powiatu zg z par.20 ust.2 nowego rozporządzenia; czy ktoś rozjaśni o co chodzi

Chodzi o rozporządzenie najnowsze Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 128 poz. 861), w którym ten paragraf brzmi następująco:

§ 20.
1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:
1)   bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
3)   łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
4)   łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. Sporządzając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Z wyjaśnień zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych za 2010 rok podpisane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rachunkowości Dorotę Będziak wynika, że:

 1. regulacje wyżej cytowanego rozporządzenia miały ograniczone zastosowanie w roku 2010. Musiały być stosowane tylko w zakresie regulacji dotyczących wykonania budżetu środków europejskich
 2. w jednostkach samorządowych weszły w życie od 1 stycznia tego roku
 3. podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 nie uległy zmianie
 4. księgi rachunkowe z roku 2010 uznaje się za prowadzone na bieżąco i są podstawą do sporządzenia sprawozdań finansowych według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006

To oznacza, że wszystkie sprawozdania sporządzamy jak do tej pory. Wyłączenia dotyczą więc bilansu skonsolidowanego i w tym przypadku mogą dotyczyć eliminacji wzajemnych należności i zobowiązań między jednostką a budżetem. Jeśli jest zdublowana ewidencja gruntów i budynków w jednostce i urzędzie, to też trzeba dokonać wyłączenia. Będę o tym pisała trochę później, kiedy będziemy bliżej terminów składania bilansu skonsolidowanego.

Sprawozdania łączne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych są sumami sprawozdań w każdej z tych grup jednostek w szczegółowości do groszy (jak jednostkowe).

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • bilans jednostki budżetowej
 • wzajemne wyłączenia
 • wzajemne rozliczenia między jednostkami
 • wyłączenia w bilansie
 • bilans skonsolidowany za 2011

6 Odpowiedzi do “Wyłączenia w bilansie skonsolidowanym za 2010”

 • Irena:

  Witam. U mnie krokusy jeszcze nie zakwitły i mam wrażenie, że zginęły przez moje niedbalstwo. Zajęłam sie inną pracą a one same nie poradziły sobie w tych ciężkich czasach. Jeśli chodzi o bilans zbiorczy to nawet dobrze mi idzie, bo składam z jednostkowych. Najgorszy jest bilans skonsolidowany, bo my jako samorząd robimy inne bilanse niż Przedsiębiorstwo, a po drugie pamiętać musimy o wyłączeniu niektórych danych i tutaj zaczynają się schody, żeby tylko coś nie przeoczyć, a prz takim nawale prac to można.Zastanawiam się, kiedy skarbnik, księgowy może odetchąć, że ma już wszystko zrobione na bieżąco i może iść uczciwie na urlop? / w lipcu, sierpniu to nie, bo pracownicy z dziećmi idą/………… I chyba dlatego lubię czarne kwiaty.

 • Witaj Ireno

  Przy skonsolidowanym bilansie pewnie pomogę trochę.

  Mam program, który od lat z powodzeniem zdaje egzamin nawet w dużych jednostkach. Miasto Zamość (ponad 90 jednostek) korzysta z niego już od bilansu za 2001 rok. To już 10 lat! Rany! jak ten czas leci!
  Zaprojektowałam tam mechanizmy, które sprawdzają wyłączenia i pozwalają wprowadzić eliminacje konsolidacyjne przy konsolidacji spółek.
  Będę to pokazywała i trochę na ten temat porozmawiamy.

  Skarbnik potrzebuje automatyzacji w swojej pracy i współpracy z księgowymi z jednostek. Wtedy jest możliwość pójścia na urlop. Wierzę, że znajdziesz sposoby dla siebie i będziesz cieszyć się widokiem kolorowych kwiatów i nie tylko. Tak myślę.

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję Ci za głosy w dyskusji.
  Basia

  • Mazik:

   Witaj,
   Basiu, mam ogromną prośbę. Piszesz o programie dot.wyłączeń. Jestem w biurze budżetu od niespełna 2 tygodni i dostałam do zrobienia bilans skonsolidowany za 2010r. Dotarłam do wyłączeń i niestety… odpadłam. Nie potrafię sobie z nimi poradzić. Czy mogłabyś mi coś doradzić, polecić jakiś program ? pozdrawiam – Mazik

   • Witaj

    Szkoda, że nie podajesz przynajmniej imienia. Rozumiem, że to sytuacja miała wpływ na wybór opcji z pseudonimem.

    Proszę wypróbuj mój program. Powiedz ile masz jednostek do skonsolidowania i jakiego typu.
    Na e-mail wyślę Ci prośbę o więcej informacji.

    Pozdrawiam
    Basia

    • Barbara Jarosz:

     Dzień dobry Pani Basiu mam prośbę bo jednostkach budżetowych od 2012 roku są świdczenia wzajemne i jesli bym mogla prosić o jakies informacje dotyczące tych wyłączeń zaczełam czytać ale za bardzo tego nie rozumię z góry dziekuję

     • Witaj Basiu

      Opracowuję materiał na ten temat. Chwilowo jestem zajęta pomaganiem Użytkownikom mojego programu do Bilansów w ich sporządzeniu, bo wprowadziliśmy trochę zmian w programie, by również obsługiwał wyłączenia między jednostkami budżetowymi (jb) i zakładami budżetowymi (szb).

      Ogólnie powiem tak. Te wyłączenia, które teraz pokazujemy do bilansu łącznego powinny być identyczne, z tymi, które do tej pory pokazywalibyśmy do bilansu skonsolidowanego w stosunku do jb i szb. Na etapie konsolidacji do łącznych dochodzą bilans z wykonania budżetu, bilanse instytucji kultury, ZOZy i spółki. Dlatego na etapie konsolidacji pokaże się dodatkowo wyłączenia tylko w stosunku do tych podmiotów, które nie były przed konsolidacją łączone.

      Po prostu część prac, która była wykonywana na etapie przygotowania bilansu skonsolidowanego została przesunięta na etap tworzenia sprawozdań łącznych.
      Nie mam pewności czy wyłączenie dotyczą tylko bilansów. Na razie przyjmuję, że dotyczą wzajemnych należności i zobowiązań oraz tych samych składników majątkowych ujętych w ewidencjach różnych jednostek.

      Wrócę do tematu w przyszłym tygodniu. Tutaj też jest istotne jakie jest zarządzenie w tej sprawie. Te wyłączenia mogą dotyczyć tak małych kwot, że na mocy ustawy o rachunkowości mogą być pominięte.

      Pozdrawiam
      Basia
      P.S.
      Przydadzą się konkretne przykłady. Łatwiej wtedy jest się do nich odnosić.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum