Czy nadal masz wątpliwości jak sporządzać Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247)? Jeśli tak, to zobacz pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2011 r. znak DP14/657/19/MKT/2011/629 w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz Rb-ZN za IV kwartał 2010 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła.

Znajdziesz je na stronie:

RIO Zielona Góra

lub

RIO Bydgoszcz

Pismo wyjaśnia stan prawny według powyższego rozporządzenia w stosunku do sprawozdań za IV kwartał 2010. By prawidłowo wypełniać te sprawozdania za I kw. 2011 potrzebujesz zastosować się również do najnowszej wersji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010 roku, które obowiązuje od 1 stycznia 2011 (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.).

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rb n objaśnienia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum