W wersji rozproszonej systemu Sprawozdania możesz skorzystać z opcji weryfikacji otrzymanego z jednostki budżetowej sprawozdania jednostkowego. Oczywiście zgodność planu w takim sprawozdaniu z planem w ewidencji budżetu możesz sprawdzić, kiedy na tym samym komputerze masz zainstalowany system Budżet z danymi obejmującymi wybrany okres sprawozdawczy.

Krótki film pokazuje jak to zrobić i w jaki sposób rozumieć zapisy umieszczone w raporcie z weryfikacji. Weryfikacja dotyczy sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Zapraszam.

Dziękuję za uwagę. Wierzę, że w sytuacji, kiedy czas na sporządzenie sprawozdań ma ulec skróceniu skorzystasz z tej opcji.

Jeśli korzystasz ze Sprawozdań w wersji zbiorczej z, to możesz z łatwością zamienić ją na wersję se. Wówczas jednostki również szybciej będą mogły sporządzić sprawozdania.

Jeśli mają systemy F-K,  które generują pliki w formacie dbf, to mogą z nich importować do wersji j sparwozdania z dochodów i wydatków. Pozostałe sparawozdania sporządzają elektronicznie i komplet przekazuja w jednym pliku, z króego robisz impoert w wersji se. Tutaj dostajesz automatycznie sumę wszystkich sprawozdań z jednostek podległych i generujesz pliki, które pozwalaja przenieść gotowe sparawozdania do systemu BeSTi@.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum