kartka-listopad-4czwMinisterstwo Finansów zachęca samorządy do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej – pod takim tytułem pojawiła się publikacja na stronie Aktualności w dziale Finanse samorządów na BIP Ministerstwa Finansów.

W informacji tej Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do j.s.t. o korzystanie z udostępnionego w BeSTii modułu do WPF i przekazanie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej za pośrednictwem regionalnych RIO do MF.

Jakie są argumenty MF?


  1. W ocenie MF to jest pomocne w procesie analizowania danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zarówno dla samorządowych służb finansowych, jak i regionalnych izb obrachunkowych
  2. Informacje o planowanych dochodach, wydatkach i zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego, przekazywane za pomocą BeSTii będą stanowiły podstawę do opracowanie wiarygodnych prognoz dla celów Eurostatu i Komisji Europejskiej
  3. Dane te będą podstawowym źródłem informacji dla Ministerstwa Finansów o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 i latach następnych

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum