Już za 3-4 miesiące zaczniemy przygotowywać projekt budżetu na rok 2011. Obecna ustawa o finansach publicznych od tego projektu wprowadza nowe obowiązki związane z jego przygotowaniem. Termin złożenia projektu nie uległ zmianie i jest to poniedziałek 15 listopad 2010.

Trzy dni wcześniej kończy się kadencja władz samorządowych. Te dwa fakty:

 1. nowe przepisy, według których trzeba będzie przygotować projekt na 2011 rok
 2. samorządowa kampania wyborcza

mogą mieć ogromny wpływ na twoją pracę.

Jakie elementy muszą zostać przedstawione w WPF?

Mówi o tym art. 226 uofp:

Art. 226.

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1)   dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2)   dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)   wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)   przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5)   przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6)   kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7)   objaśnienia przyjętych wartości.

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się także:
1)   kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3;
2)   kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1)   nazwę i cel;
2)   jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3)   okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)   limity wydatków w poszczególnych latach;
5)   limit zobowiązań.

4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:
1)   programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a)  programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
b)  umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

2)   umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)   gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jaki okres czasu obejmuje uchwała o WPF?

Art. 227.

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.
2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Co jeszcze może zawierać uchwała o WPF?

Art. 228.

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1)   związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

Co musi spełniać uchwała o WPF?

Art. 229.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Będę podawała ci informacje o różnych szkoleniach, bo w miarę zbliżania się terminu przygotowania na rynku z pewnością będzie ich więcej w różnych miejscach Polski.  Z pewnością zaproszę cię na konferencję on-line a jeśli powiesz mi o takiej swojej potrzebie, to przygotuję serię warsztatów on-line.

Na Lubelszczyźnie  w okresie od 16 sierpnia do 15 października 2010 r. możesz skorzystać ze szkoleń z WPF w formie stacjonarnych konferencji i warsztatów w Nałęczowie. Więcej o firmie Empiria i wykładowcach (głównie pracownikach RIO Lublin) znajdziesz na stronie  http://empiria.org.pl

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wieloletnia prognoza finansowa
 • kiedy robić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

14 Odpowiedzi do “Wieloletnia prognoza finansowa – jak ją przygotować?”

 • Witam,
  Serdecznie dziękuję za zamieszczenie informacji o szkoleniu firmy Empiria i dołączenie jej do katalogu “źródło wiedzy”.

  Serdecznie zapraszam do Nałęczowa na kilkudniowy pobyt np. przy okazji warsztatów z WPF.

  Chętnie odpowiem na pytania związane z organizowanymi konferencjami i warsztatami.
  Również chętnie poznam zagadnienia, które powinny stać się ich tematem.

  Wojciech

 • Anna:

  Witam, polecam szkolenia organizowane przez firmę Emipria, wykładowcami są pracownicy RIO w Lublinie, można uzyskać wiele praktycznych informacji, byłam co prawda dopiero na jednym, ale jestem już zgłoszona na warsztaty z WPF oraz na szkolenie o projekcie budżetu.
  Pozdrawiam
  Anna Krzysztofik.

 • Rafał Dubaj:

  Kiedy będą szkolenia online. Kiedy będzie możliwośc logowania. Bardzo proszę o maila zwrotnego z informacją i terminami. Dziekuję
  Pozdrawiam
  Rafał Dubaj

  • Barbara Szumocka:

   We wtorek ogłoszę zapisy. Już teraz możesz zadawać pytania w komentarzu pod niżej.

   Każde pytanie pozwoli mi bardziej dostosować treść rozmów z ekspertami, którzy będą omawiali zagadnienia związane z Wieloletnią Prognozą Finansową i udzielali odpowiedzi na na zadane pytania.

 • Dorota:

  Zastanawiam się czy do WPF powinnam wpisać wszystkie umowy kredytowe, a jeżeli tak to w pozycjach wydatki uwzględniać tylko odsetki, czy odsetki i (raty spłaty)

 • Barbara Szumocka:

  Doroto trzeba ująć wszystkie zawarte umowy długoterminowe tzn. wpływające na dług.

  Powinno się również w wydatkach prognozowanych przewidzieć odsetki od umów od kredytów krótkoterminowych zawartych w rachunku bankowym. To raczej trudne jest do przewidzenia i pewnie nie bardzo da się uzasadnić realność takiej prognozy. Chyba, że masz jakąś prawidłowość zaobserwowaną w latach ubiegłych, która może stanowić uzasadnienie takiej prognozy.

  Co rozumiesz pod pojęciem ” w pozycjach wydatki”? Odsetki masz w planie wydatków a spłaty rat w planie rozchodów.
  Z jakiego formularza do WPF korzystasz?

  Pozdrawiam
  Basia

 • Dorota:

  WPF zrobię wg wzoru z Bestii.
  Rozumiem też, że mam przewidzieć odsetki na kredyt krótkoterminowy i zawsze go planuję w wydatkach budżetowych, ale jak mogę go wpisać do WPF skoro nie mam jeszcze tej umowy.
  Pytam o takie szczegóły, bo nauczona doświadczeniem wiem, że druk drukiem a życie pokaże, co autor miał na myśli.
  Zastanawiałam się też czy do WPF wpisać wszystkie miękkie projekty zawarte w uchwale budżetowej czy tylko te które są dłuższe niż na rok 2011. Wydedukowałam, że wszystkie – czy mam rację?

 • Irena:

  Witam Czy WPF należy zmieniać za każdym razem jak zmieniam budżet za 2011 r.? Zwiększam dochody. dochodzą nowe inwestycje wieloletnie. Moim zdaniem, że nie ale nie jestem pewna. Seredeczne pozdrowienia Irena.

 • zolza215:

  Witam. Czy ktos może wskazać mi jakie są ZASADY wdrażania WPF w jst?

  • Moniko

   proszę powiedz dokładniej co masz na myśli prosząc o ZASADY.
   Czekałam z myślą, że może tylko ja nie rozumiem o co pytasz. Wygląda, że nie jestem sama w tej sprawie.
   Daj nam szansę Ci pomóc.

   Pozdrawiam
   Basia

   • zolza215:

    Witam.
    Problem w tym, że ja własnie nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi zasadami. Piszę pracę dyplomową i osoba prowadząca prosiła mnie abym dopisała taki podrozdział, ale niestety nie potrafię go rozwinąć i stąd moje pytanie. Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje.
    Pozdrawiam
    zolza215

 • Wojciech Janek:

  Takie zadania zadaje osoba, która nie zna tematu, a chce sprawiać wrażenie osoby kompetentnej. Jest też dobra strona- można napisać cokolwiek na ten temat i uzasadnić, że jest to właśnie na temat. Proponuję zajrzeć do art. 226- 232 ustawy o finasach publicznych postępować w następujący sposób:
  Art. 126 ust. 1: “Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna…”
  To zasada realizmu jst.
  Art. 126 ust. 1 cd.: “i określać dla każdego roku co najmniej” oraz art. 126 ust. 2: “W wydatkach… wyszczególnia się także:”
  To zasada szczegółowości.
  Art. 227 ust. 1: “…Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niz…” oraz art. 227 ust. 2:”Prognozę kwoty długu…sporządza się na okres…”
  To zasada zupełności.
  itd Powodzenia
  wj

 • Barbara:

  Mam pytanie do Pani Basi Szumockiej. Jestem skarbnikiem od 3 m-cy i mam mnóstwo pytań. Jedno z nich to: czy przy każdej zmianie uchwały budżetowej gdy zmieniają się tylko dochody i wydatki należy zmieniać WPF w tych pozycjach?.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum