Po przeglądzie aktualności publikowanych na stronach RIO, którego ostatnio dokonałam dla ciebie wybrałam kilka ważnych moim zdaniem.

Sporo się dyskutuje nad sprawami związanymi z tzw. “ustawą śmieciową”. Ciekawe będą ostateczne rozstrzygnięcia. A teraz info z RIO Lublin:

W związku z pojawiającymi się pytaniami z JST nt. klasyfikacji dochodów i wydatków wynikających z tzw. „uchwał śmieciowych”, RIO w Lublinie proponuje – do momentu pojawienia się stanowiska MF w tej sprawie – ujmowanie ich w dz. 900, rozdz. 90002. Pozwoli to na uzyskanie porównywalnych i miarodajnych danych oraz ujednolicenie klasyfikacji w skali wszystkich JST województwa.

RIO Warszawa i kilka innych izb przekazuje pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. (znak: DAP-WN-0748-8/2012/AKo) wyjaśniające podstawy prawne określające właściwy organ nadzoru, który dokonuje oceny legalności uchwał rad gmin podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011(Dz. U. Nr 152, poz.897, z późn. zm.).

RIO Białystok i kilka innych izb informują:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2012 r., pod pozycją 1456 została opublikowana ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Ustawa w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (z wyjątkiem art. 7 pkt 1 lit. b i pkt 6) i zmienia między innymi zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2013 roku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

Korekty  WPF, zgodnej z nowymi przepisami,  musisz dokonać do końca marca 2013 roku.

Na stronach izb pojawiły się również programy planowanych na 2013 rok szkoleń w zakresie różnych tematów. O tym porozmawiamy w kolejnej informacji ze stron RIO.

Zmienił się zupełnie wygląd i układ strony internetowej Ministerstwa Finansów. Kiedy tylko przestanę kaszleć, to nagram wideo i oprowadzę cię po niej. Wszystkie dawne zapisy przeszły do archiwum a na nowym układzie trzeba się nauczyć od nowa wyszukiwać potrzebne wiadomości.

Dzisiaj informacja o zmienionym wykazie numerów kont bankowych urzędów skarbowych w obwieszczeniu MF (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 grudnia 2012 r. poz. 58).
Numery z wykazów stosuje się od 1 stycznia 2013 r.  Tutaj sprawdź czy coś się zmieniło w twoim przypadku.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • protok zdawczo odbiorczy

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum