Na stronie głównej RIO pojawiła się wiadomość:

Uprzejmie informujemy że Ministerstwo Finansów podpisało z firmą Sygnity SA dwumiesięczną umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla pełnomocników wdrożenia systemu SJO BeSTi@.

Usługi konsultacyjne świadczone będą w okresie od 2 czerwca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
Usługi wsparcia telefonicznego będą świadczone wyłącznie dla zgłoszonych pełnomocników wdrożenia JST za pomocą jednej, dedykowanej linii telefonicznej, pod numerem telefonu:
(032) 720 11
Dodatkowo w ramach tej usługi będzie prowadzona lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na Portalu Informacyjnym SJO BeSTi@.

dalej podane są zasady, na których pomoc będzie udzielana:

I. Zasady wsparcia telefonicznego dla Pełnomocników wdrożenia JST:

 1. Usługi będą świadczone za pomocą jednej, dedykowanej linii telefonicznej, pod numerem telefonu: Tel. 032 720 11 96
 2. Usługi świadczone będą w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 16:00
 3. Usługi świadczone będą na rzecz pełnomocników wdrożenia JST,
 4. Konsultacje dotyczyć będą następujących tematów:
  • Instalacja i konfiguracja systemu SJO BeSTi@;
  • Integracja systemów SJO BeSTi@ i BeSTi@;
  • Użytkowanie systemu w zakresie modułów – sprawozdania, plany finansowe, administracja, raporty (w zakresie podstawowym);
  • Podstawowe zagadnienia merytoryczne dotyczące sprawozdawczości oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 5. Wykonawca będzie gromadził statystyki dotyczące:
  • Liczby odebranych telefonów;
  • Liczby problemów, które zostały rozwiązane w trakcie konsultacji;
  • Liczby problemów, które nie zostały rozwiązane w trakcie konsultacji.

II. Zasady obsługi listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

 1. Na podstawie konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną oraz e-mailową Wykonawca będzie prowadził rejestr najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami,
 2. Wykonawca będzie zamieszczał na PORTALU zaktualizowaną wersję tego rejestru w tym tygodniu w którym otrzymane pytania nie powtarzają się w stosunku do pytań zawartych w rejestrze z poprzedniego tygodnia.

W piśmie MF podane są również zasady udzielania konsultacji e-mail dla pełnomocników z RIO i MF:

 1. Usługi będą świadczone za pomocą jednego konta e-mail wskazanego przez Wykonawcę: sjobestia@sputniksoftware.com
 2. Usługi świadczone będą w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00,
 3. Usługi świadczone będą wyłącznie na rzecz pełnomocników wdrożenia RIO i MF – listę osób pełniących tę rolę wraz z kontami e-mail dostarczy Zamawiający w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
 4. Konsultacje świadczone za pomocą poczty elektronicznej obejmują następujące tematy:
 • Instalacja i konfiguracja systemu SJO BeSTi@;
 • Integracja systemów SJO BeSTi@ i BeSTi@;
 • Użytkowanie systemu w zakresie modułów – sprawozdania, plany finansowe, administracja, raporty (w zakresie podstawowym);
 • Podstawowe zagadnienia merytoryczne dotyczące sprawozdawczości oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych,

Wykonawca zapewni 4-godzinną reakcję na zgłoszenia przekazane pocztą elektroniczną – do 4 godzin od otrzymania zapytania wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania zapytania, wraz z jego unikalnym identyfikatorem, którym posługiwać się należy w
ramach prowadzonej korespondencji na temat danego problemu, Jeżeli z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy 4-godzinny czas reakcji na zgłoszenie nie zostanie dotrzymany Pełnomocnicy wdrożenia będą korzystać z usług świadczonych
telefonicznie.

Przypominam, że każdy pełnomocnik jst zarejestrowany w RIO ma prawo do konsultacji u pełnomocnika wyznaczonego przez RIO.

Linia pytań do Andrzeja Guca informatyka RIO Lublin dostępna jest na bocznym panelu. W najbliższych dniach spodziewana jest kolejna aktualizacja systemów BeSTii wynikająca z potrzeby dostosowania ich do nowych wymogów prawa.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum