Na stronie MF jest informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego od osób fizycznych za 2010 rok.

zima14 Wraca zima. Ty już gorączkowo pracujesz nad rocznymi sprawozdaniami a mnie trzyma gorączka. Dlatego dzisiaj w telegraficznym skrócie dwie ważne dla ciebie wiadomości.

Dochody przekazane w marcu 2011 r. (za luty) zostaną pomniejszone o nadpłatę za rok 2010. Ministerstwo prosi o niedokonywanie wpłat na centralny rachunek bieżący budżetu państwa tytułem rozliczenia nadpłaty.

Wersję papierową rocznego sprawozdania Rb-27 otrzymasz pocztą.

Również na stronie MF pojawiła się informacja o podpisaniu umowy MF z firmą Sputnik na dwumiesięczny serwis systemu BeSTi@ iSJO BeSTi@.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 11 lutego 2011 roku zawarło z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. dwumiesięczną Umowę na świadczenie Usługi Konsultacyjnej w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego użytkowników dwóch systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@.

Usługa świadczona będzie w okresie od 14 lutego 2011 r. do 13 kwietnia 2011 r. w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Zakres Usługi Konsultacyjnej

Na podstawie zawartej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy technicznej i merytorycznej polegającej na udzielaniu przez Wykonawcę porad i informacji na temat instalacji i konfiguracji oraz funkcji Systemów, znanych problemów i dostępnych rozwiązań oraz porad i pomocy w zakresie eksploatacji tych Systemów.

Prawdopodobnie podczas tego czasu zostanie wyłoniony podmiot, który będzie świadczył te usługi również w terminie późniejszym.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum