Czeka nas aktualizacja BeSTii w najbliższym czasie. To oznacza, że muszę dostosować pliki wymiany danych w komunikacji między nią a moimi systemami.

Na początek poprawiony program do generowania plików xml z Budżetu do BeSTii – BudzetDoBestii4126.exe (kliknij w link przed nawiasem i zapisz na swoim komputerze plik w katalogu c:\delfin\budzet. W przypadku systemu Windows 7 proszę pamiętaj o ustawieniu we właściwościach tego programu zgodności z systemem Windows XP).

Instrukcja generowania pliku nie zmienia się i znajdziesz ją we wpisie Plik xml dla projektu2010 do BeSTii

Pragnę przypomnieć ci również o programie BudzetDoBestiiSJO, który generuje xmle dla poszczególnych planów finansowych, które możesz wczytywać w dużej i małej BeSTii w zależności od potrzeby. Skontaktuj się ze mną w tej sprawie.

W najbliższych dniach przekażę ci informacje na temat aktualizacji systemu Sprawozdania. Pytania wpisz proszę poniżej. Dziękuję.

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum