Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano

Informację o terminach wdrażania najważniejszych rozwiązań prawnych wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja ta ma być pomocna przy przygotowaniu się jednostek samorządu terytorialnego do nowych regulacji w zakresie gospodarki finansowej. Tutaj również możesz informacja MF o terminach.

Według tego dokumentu z dniem 1 stycznia 2010 roku wchodzą w życie

  1. Tworzenie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
    działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (Art. 223 uofp w zw. z art. 1 Pwufp)
  2. Nowy kształt uchwały budżetowej (Art. 211-215 uofp z zastrzeżeniem art. 121 ust. 5 Pwufp)
  3. Nowy termin uchwalenia uchwały budżetowej (Art. 239 uofp w zw. z art. 123 Pwufp)
  4. Możliwość tworzenia w budżetach JST rezerw celowych nieobjętych limitem 5% na wydatki
    związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych (UE i krajów EFTA) (Art. 222 uofp w zw. z art. 1 i 123 Pwufp)
  5. Doprecyzowanie zakresu wydatków niewygasających z budżetu JST (Art. 263 uofp)

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum