Przypomnę ci kilka terminów, które musisz dotrzymać więc warto zaznaczyć je w twoim kalendarzu. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie tych terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Nadal obowiązują przepisy z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Lada moment pewnie pojawi się nowelizacja, która będzie dotyczyła sprawozdań za styczeń 2013. O zmianach w ustawie o finansach publicznych porozmawiamy również niebawem.

Do dnia 10 stycznia 2013 r.

jednostki budżetowe przekazują w formie papierowej i elektronicznej

  1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2012
  2. Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2012

Do dnia 22 stycznia 2013 r.

  1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2012 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO
  2. Rb-28S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2012 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO

Dnia 31 stycznia 2013 r.

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2012 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2012 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-ZZ, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2013 roku można składać Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN – na podstawie rozporządzania MF w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247 oraz roczne Rb-27S, Rb-28S.

A reszta rocznych sprawozdań już w lutym i w marcu.

P.S. Proszę pamiętaj o zakresie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S – miesięczne tylko plan i wykonanie – pozostałe kolumny puste. Powodzenia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum