Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Rozdział 1
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 4.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

  1. jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych
  2. jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: “Plan (po zmianach)”, “Należności”, “Potrącenia”, “Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, “Dochody otrzymane”, “Saldo końcowe”
  3. gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: “Plan (po zmianach)”, “Należności”, “Potrącenia”, “Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, “Dochody otrzymane”, “Saldo końcowe”, “Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”, “Skutki udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień…”, “Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. [...]   5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

Do dnia 10 stycznia 2012 r.

jednostki budżetowe przekazują w formie papierowej i elektronicznej

  1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2011
  2. Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2011

Do dnia 22 stycznia 2012 r.

  1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2011 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO
  2. Rb-28S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2011 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO

Dnia 31 stycznia

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2011 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2011 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2012 roku można składać Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN (na podstawie rozporządzania MF w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Jedna odpowiedź do “Terminy w styczniu 2012”

  • Irena:

    Witam. Dzięki za terminarz, bardzo mi jest pomocny, bo jak zwykle nie jestem pewna na kiedy mam sprawozdania. A na dodatek zmieniła mi się pomocnica i ona także z tego terminarza korzysta. Pozdrawiam.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum