Coraz więcej obowiązków i rzeczy do zrobienia pojawia się na twojej liście w tym miesiącu. Z pewnością dobra organizacja pracy i przydatne narzędzia będą ci pomocne. Możesz napisać poniżej jak pomoc jest ci potrzebna. Tak ją najłatwiej otrzymać. Po prostu trzeba powiedzieć czego się potrzebuje. Mam nadzieję, że w pracy też czasem coś delegujesz, bo masz w otoczeniu osoby, które mogą ci pomóc.

Osobiście koncentrują się na aktualizacji systemu Bilanse, by gładko sporządzić wszystkie potrzebne dokumenty i przesłać je w odpowiednim terminie do BeSTii. Dlatego w najbliższych dniach będzie sporo informacji związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Dla przypomnienia kilka dat z kalendarza na ten miesiąc (bez terminów urodzin bliskich i przyjaciół, o których też pamiętamy):

Nadal obowiązuje ciebie rozporządzenie z dnia 3 lutego 2010 (Dz.U.2010.20.103). Nowelizacja z dnia 28 grudnia 2011 (Dz.U.2011.298.1766), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 dotyczy administracji rządowej  i wprowadza obowiązek sporządzania sprawozdań w wersji zadaniowej.

Do dnia 10 marca 2012 r.

jednostki budżetowe przekazują w formie papierowej i elektronicznej

 1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za luty 2012
 2. Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za luty 2012

Zwróć uwagę, że podaje się w tych sprawozdaniach kwoty tylko w kolumnach plan i wykonanie.

Nie spotkałam się, by było gdzieś powiedziane w jakim terminie powinny zostać sporządzone zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie i czy powinny być sporządzone za pomocą BeSTii bez wysyłania do właściwego terytorialnie RIO. W rozmowach słyszę jednak, że podczas kontroli niektóre RIO sprawdza również sporządzenie miesięcznych sprawozdań, które nie kończą kwartału. Jeśli sprawozdania otrzymujesz w postaci plików xml, które możesz wczytać do BeSTii, to warto zrobić sobie sumowanie sprawozdań jednostkowych lub wczytać xml z systemów sprawozdawczych, które generują xml ze sprawozdaniem zbiorczym.

Dnia 31 marca 2012 r.

upływa termin składania sprawozdań finansowych  za rok bilansowy 2011  przez jednostki budżetowe i  samorządowe zakłady budżetowe do swoich jst:

 1. B-Jed – bilans jednostkowy: załącznik 5 do rozporządzenia MF
 2. F-Zzf – zestawienie zmian w funduszu: załącznik 8 do rozporządzenia MF
 3. F-Rzs – rachunek zysków i strat (wariant porównawczy): załącznik 7 do rozporządzenia MF (Dz.U.10.128.861)

Każdy dokument podpisują: kierownik jednostki i główny księgowy. Kwoty podaje się w złotych i groszach.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • terminy sprawozdań budżetowych 2012

2 Odpowiedzi do “Terminy w marcu 2012”

 • GM:

  Czy do Bestii można wczytać sprawozdania miesięczne z jednostek, a potem zrobić zbiorówkę przez agregację? Jak tak to w jaki sposób utworzyć miesięczne okresy sprawozdawcze, skoro oficjalnie mamy tylko kwartały i sprawozdanie miesięczne za XII?

  • Witaj Nieznajomy
   Miło jest kiedy chociaż imieniem się przedstawisz.

   Dziękuję za pytania. To ważna sprawa i trzeba wiedzieć, że w Bestii jest wiele menu w różnych miejscach “schowanych” pod prawym przyciskiem myszy. Warto nim czasem kliknąć kiedy intuicyjnie wiadomo, że powinno coś tu być a nie widać tego.
   Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią w odrębnym wpisie – jak to zrobić? (kliknij w tekst, kiedy kursor zamieni się w dłoń)

   Powodzenia
   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum