Znów startujemy do półrocznych sprawozdań. Nadal obowiązkowo przekazujemy je do Bestii jako kwartalne. Prezent do tworzenia NDS powinien działać poprawnie. Urzędy Skarbowe nadal mają do 15 lipca termin na złożenie Ci sprawozdania z wykonania dochodów gmin i udziałów jst w dochodach budżetu państwa. Więc tylko kilka dni będziesz mieć czas na dopracowanie swojego Rb -27S. Prawną podstawą sporządzanych sprawozdań stanowią rozporządzenia z roku 2014: w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z 2013 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Terminy sprawozdawczości budżetowej:

8 lipiec

 1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

10 lipiec

 1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34S jeśli prowadzą rachunki,o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz Rb-50W i  Rb-ZN. Ostatnie dwa dotyczą tych jednostek, które wykonują zadania zlecone
 2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-30S oraz   Rb-Z, Rb-N składają do zarządów j.st.

12 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 lipiec 

 1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-30S, Rb-34S do RIO
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
 3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 lipiec 

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Przy sporządzaniu Rb-Z pamiętaj o zmianie rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010, które już nie obowiązuje (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.) Zmieniono go rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2012 (Dz.U.2011.298.1767).

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rb-zn termin
 • co to jest sprawozdanie RB-34s
 • rb 34s instrukcja
 • rb-28s przekroczenie planu
 • rb-30 termin
 • speawozdanie 30 s

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum