W domu przebrzmiały gwary przy stole i minął świąteczny nastrój. W pracy od pierwszego dnia jednostkowe  sprawozdanie finansowe, WPF w nowej wersji i na dodatek elektronicznie. Nowa wersja BaSTii i za moment kwartalne sprawozdania budżetowe a po drodze jeszcze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012. A na “deser” łączne sprawozdanie finansowe i bilans z wykonania budżetu. To miesiąc w roku, który testuje gruntownie naszą organizację pracy. Szczególnie wtedy, gdy osobiście pełnisz funkcje skarbnika i głównego księgowego urzędu.

Przypomnę ci kiedy i co musi być gotowe w kwietniu, by ważne terminy nie umknęły twojej uwadze.

8 kwiecień

 1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

10 kwiecień

 1. jednostki budżetowe składają: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo jednostki wykonujące zadania zlecone Rb-50 i Rb-ZN do zarządów j.st.
 2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-Z, Rb-N do zarządów j.st.
 3. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 kwiecień (wypada w niedzielę więc masz termin do poniedziałku)

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO
 2. instytucje kultury, SPZOZ-y i samorządowe osoby prawne składają Rb-N i Rb-Z do zarządów j.s.t. (formularze odrębne poza systemem BeSTi@

22 kwiecień

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN do RIO
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-ZN do dysponentów dotacji
 3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 kwiecień

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-Z, Rb-N instytucji kultury, SPZOZ-ów i samorządowych osób prawnych do RIO

3o kwiecień

 1. zarządy j.s.t. składają łączne bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w funduszach razem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za rok 2012
 2. zarządy j.s.t. składają jednostkowy bilans z wykonania budżetu za 2012 rok
 3. zarządy j.s.t. składają też  Rb-WSa

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum