Informacje na temat ‘zasady rachunkowości’

Na tej stronie miałaś przyjemność spotkać się kilkakrotnie z Elą i skorzystać z jej przeogromnej wiedzy i doświadczenia. Znam Elę od ponad 10 lat i bardzo cenię sobie jej kompetencje, gotowość dzielenia się wiedzą i zrozumienie, jakim obdarza pytającego. To cudownie mieć w niej przyjaciela.

Dostałam następującą informację, którą pragnę się z tobą podzielić.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 976 w jst

Historia lubi się powtarzać. Czasem powtarzają się jej pewne elementy. Od 2007 roku, od kiedy wprowadzono obowiązek sporządzania F-Zzf już trzeci raz zmieniany jest sposób numerowania pozycji w jego formularzu. A i tak w rozporządzeniu nie zastosowano formuł nadających się do zastosowania w systemach informatycznych i dlatego w BeSTii ta numeracja jest nieco inna niż w załączniku opublikowanym w rozporządzeniu. Chciałabym zapytać czasem autora takich zmian czemu to ma służyć?

To niby drobna zmiana – na papierze! W każdym systemie informatycznym wymaga to wielu zmian: tego, co widzisz na ekranie i tego, co jest niewidoczne a pozwala przenosić dane z systemów finansowych, czy specjalizowanych do sporządzania sprawozdań finansowych do BeSTii.

Rozumiem zmiany merytoryczne wynikające ze zmieniających się innych przepisów.  To jest konieczne a reszta to może tak przy okazji?

Przejdźmy do meritum sprawy.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011
 • klasyfikacja budżetowa 2012 tekst jednolity
 • zestawienie zmian funduszu jednostki 2011
 • zestawienie zmian w funduszu za 2011
 • zestawienie zmian funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011 r instrukcja
 • fundusz jednostki

Najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają do swoich jst sprawozdania finansowe za rok 2011. Zgodnie z rozporządzeniem MF na sprawozdanie to składają się:

 1. bilans jednostki z dodatkowymi informacjami i wyłączeniami
 2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 3. zestawienie zmian w funduszu

Już przyzwyczajeni jesteśmy do sporządzania tych dokumentów od kilku lat ale tym razem wchodzą pewne zmiany w przepisach prawa i w treści formularzy dla tych dokumentów, którym trzeba się przyjrzeć bliżej. Jednym z twoich zadań będzie dopilnowanie, by księgowe w jednostkach dostarczyły ci dokumenty bezbłędne. Nie znajduję w przepisach obowiązku dostarczenia ich w formie elektronicznej więc ze względu na swoją wygodę zadbaj, by wewnętrzne przepisy normalizowały również tę sprawę.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • druk bilansu jednostki budżetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat za 2011
 • bilans za 2011
 • druk bilansu jednostki budżetowej 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok druk
 • bilans jednostki budżetowej za 2011 druk
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011 druk
 • bilans za 2011 w jednostkach budżetowych

15 stycznia upłynął termin, w którym powinnaś dokonać inwentaryzacji. Teraz do 25 marca masz czas, by

 1. porównać wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych oraz sporządzić wyjaśnienie i rozliczyć powstałe różnice
 2. sporządzić i sprawdzić zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i wszystkich ksiąg pomocniczych

Zaplanuj i zorganizuj swoja pracę, by uniknąć niepotrzebnego stresu. Pamiętaj, że po drodze masz jeszcze miesięczne sprawozdania za marzec. I trochę innych spraw, o których musisz pamiętać. Przypomnę ci więc, że weryfikacji podlegają: Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum