Informacje na temat ‘zamknięcie ksiąg’

PromocjaWWIP150Dostałam ofertę, o której chcę poinformować ciebie. Pisałam o literaturze związanej ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. Dzisiaj przyszedł e-mail z bardzo atrakcyjną ofertą. Możesz z dużym rabatem kupić oprócz opisywanej książki jeszcze dwie inne.

Możesz je kupić w pakiecie 3 książki:

  • “Polityka rachunkowości z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”,
  • “VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”,
  • “Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Cena – 407 zł 244,20 zł netto (+ 5% VAT) + 14,99 zł netto (+ 23% VAT) koszty przesyłki.

Są dostępne również pakiety po dwie książki:

Czytaj dalej... »

Byłam przekonana, że literatury w internecie na ten temat jest bardzo dużo.
Jednak widzę, że nie ma zbyt wiele.
Dla moich celów wystarczają mi publikacje, które nabywałam sukcesywnie w poprzednich latach.

Poleciłabym ci:

Sprawozdania-finansowe-cellaryMieczysława Cellary - Sprawozdania finansowe za 2010 r. w jednostkach finansów publicznych

O autorce:

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce Oddział w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzystam z wydania na rok 2009 i myślę, że wydanie z 2010 zawiera wszystkie potrzebne informacje do sporządzenia tych sprawozdań za 2010.

Tutaj możesz kupić tę pozycję

Może zainteresuje Cię również ta pozycja:

Czytaj dalej... »

kartka-grudzien6pon

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułem na temat trzeciej metody prowadzenia inwentaryzacji opisanej w art. 26 pkt 3  ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) dla:

środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw  zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum