Informacje na temat ‘zakład budżetowy’

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratJuż wiesz jakie wprowadzono zmiany w formularzu tej części sprawozdania finansowego. Ogromne znaczenie ma przy sporządzaniu tego elementu twoja polityka rachunkowości. Jeśli masz ją opracowaną z dokładnie dopasowaną analityką do pozycji w formularzu, to z pewnością wypełnisz go z łatwością.

Kiedy czytam różne opracowania, to widzę, jak wiele stanowisk jest w tej sprawie. Wygląda, że potrzebujesz ustalić sobie własne, opisać je w polityce i  jego się trzymać lub w miarę potrzeb aktualizować.

Rozmawiałam ze skarbnikami z kilku jednostek i osobami w RIO Lublin, kiedy przygotowywałam instrukcję umieszczoną poniżej. Pewnie nie ma  ”jedynej słusznej” opcji. Dlatego traktuj moje opracowanie jako przykład podejścia do zagadnienia.

Doświadczenia, jakie zebrałam w trakcie przygotowywania tego wpisu, podpowiadają, by trochę więcej podyskutować na łamach tej strony na temat polityki rachunkowości i jej aktualizowania w miarę zmieniających się przepisów.

Czytaj dalej... »

Dzisiaj ostatni element sprawozdania finansowego jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu budżetowego. Jakie zmiany wprowadza w tym dokumencie rozporządzenie MF Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości?

W aktywach bilansu dodana jest jedna pozycja w formularzu. B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego, która nie dotyczy twojego bilansu ale wpływa na zmianę numeru w pozycji Inne Środki pieniężne, która teraz ma numer B.III.1.4 (poprzednio B.III.1.3)

W pasywach znikają pozycje: A.VI Inne oraz pozycje od B.1.1 do B.1.7 dotyczące funduszy gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Pozycja B Fundusze celowe przyjmuje obecnie nazwę Państwowy fundusz celowy. Kosmetycznie zmienia się nazwa w pozycji A.II Wynik finansowy netto (+,-) i już nie zapomnisz z jakim znakiem należy go zapisać. W formularzu w BeSTii i moich programach BilansJ ta pozycja jest wyliczana automatycznie. Musisz tylko pamiętać wpisywać stratę ze znakiem minus w BeSTii a w Bilansie zdefiniować prawidłowo powiązanie salda Wn konta 860 do tego pola wybierając operację “-” (wtedy program prawidłowo wstawi to saldo w odpowiednie miejsce).

Tyle o zmianach w samym formularzu. Poniżej masz jeszcze ściągawkę z informacją, które konta powiązane są z poszczególnymi pozycjami w tym bilansie.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans jednostki budzetowej za 2011
  • druki bilansu jednostki budżetowej
  • bilans jednostki budżetowej druk
  • bilans w jednostce budżetowej na 2011
  • BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2011
  • druki bilansu za 2011 r
  • bilans 2011 druki
  • zmiany w bilansie za 2011
  • bilans jednostki budżetowej za 2011r
  • druk bilansu jst

By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

Przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (Bj), zestawienie zmian w funduszu (zzf) i rachunek zysków i strat (rzis).

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO dla początku roku oraz BZ dla jego końca a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, ZB – zakład, GP – gospodarstwo.

Czytaj dalej... »

zima16 Wróciła zima a mój organizm rozpoznał sposób radzenia sobie z wirusami. Znowu widzę ekran normalnie bez tej tafli szyby, po której płynęły strugi deszczu.

Cieszy mnie bardzo, że pod moją nieobecność dyskusja trwała. Wierzę, że będziemy ją rozwijać.

W trakcie dyskusji padają pytania związane z ewidencją prowadzoną w jednostce budżetowej przejmującej aktywa i pasywa likwidowanego gospodarstwa pomocniczego lub zakładu oraz urzędu, który przyjmuje je od likwidowanego zakładu budżetowego.

Zagadnienie to należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. Kilka przypadków, które mogą występować najczęściej spróbuję tutaj przedstawić.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum