Informacje na temat ‘xml’

W tym formularzu nie było wielu zmian. Aktywa sa identyczne jak w 2010 roku. Nastąpiły dwie zmiany w pasywach. Dotyczą one zmian nazw w dwóch pozycjach: A.II oraz A.III

Było: A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) oraz A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)

A teraz jest: A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) oraz A.III Wynik budżetu (+,-)

Jak widzisz ma to związek ze zmianami, które pojawiły się na formularzu bilansu z wykonania budżetu – chociaż nie do końca identycznie brzmią.

Jeśli jeszcze nie przymierzałaś się do tego bilansu, to mam dla ciebie małą propozycję. Wymyśliłam narzędzie, które z plików xml wygenerowanych z BeSTii tworzą xml z bilansem skonsolidowanym, który możesz zaczytać do Bestii.

Czytaj dalej... »

Aktualizacje w BeSTii spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w sposobie generowania pliku xml z danymi do modułu Uchwały.

Wiem, że nie zawsze wysyłasz dane z uchwałami do RIO za pomocą BeSTii. Wiem też, że przesyłasz je, by mieć dane do weryfikacji planu w sprawozdaniach 27S i 28S.

Wszystko, co napisałam wcześniej we wpisie o przekazywaniu tych danych pozostaje aktualne za wyjątkiem programów. Na razie sprawdziliśmy tylko przekazywanie całego budżetu w pełnej szczegółowości. Prace nad przekazywaniem danych w postaci xml z planami finansowymi jeszcze trwają.

Czytaj dalej... »

Wiem, że nie masz obowiązku tego zrobić i ty też to wiesz. Zapytam cię czy wiesz jak wygląda praca w RIO z papierowymi dokumentami, które wyślesz do RIO? …

Jak jednostki teraz przesyłają ci sprawozdania? Odpowiadasz: elektronicznie.

A pamiętasz czasy, kiedy przynosiły tylko papierowe wersje, które przepisywałaś do komputera, by przekazać do RIO wersję elektroniczną? Pamiętasz jak wtedy czułaś się podczas tej pracy?

Czytaj dalej... »

Pismo  Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 rozwiewa ostatecznie wszystkie wątpliwości,  jakie mogłaś mieć przystępując do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości Dorota Będziak wyjaśnia, że regulacje  rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 (DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 128 POZ. 861) miały ograniczone zastosowanie w roku 2010. Musiały być stosowane tylko w zakresie regulacji dotyczących wykonania budżetu środków europejskich. W pozostałym zakresie w  jednostkach samorządowych weszły w życie dopiero od 1 stycznia tego roku tj. 2011.

W związku z tym podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 nie uległy zmianie a księgi rachunkowe z roku 2010 masz prawo uznawać za prowadzone na bieżąco i przyjąć jako podstawę do sporządzenia sprawozdań finansowych według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006

Co to oznacza w praktyce?
Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum