Informacje na temat ‘wyłączenia’

Temat gorący, mało dokładnie określony w rozporządzeniu i na dodatek bardzo różnie interpretowany przez różne źródła. Wiem, że sama będziesz podejmować ostateczną decyzję jak zastosuje się do tego przepisu twoja jednostka.

Wiele rzeczy zależy od struktury twojej jednostki, od struktury wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi (i ich rachunkami dochodów) oraz zakładami budżetowymi.

Zbierzmy przepisy prawa, które mają w tym przypadku zastosowanie w odniesieniu do roku 2011.

Rozporządzenie traktuje zagadnienie bardzo lakonicznie:

§ 20.

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

[...]

2. Sporządzając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Czytaj dalej... »

Wyłączenia są jednym z trudniejszych zagadnień sporządzania bilansu skonsolidowanego w dużych jst. W małej jednostce, w której

  1. uporządkowana jest ewidencja gruntów i nieruchomości (mam na myśli, że nie występuje dublowanie zapisów dotyczących tego samego składnika w ewidencji urzędu i innej jednostki, która go faktycznie użytkuje)
  2. jednostki w sposób zdyscyplinowany rozliczają się z budżetem i między sobą

temat wyłączeń można pominąć. Wówczas bilans skonsolidowany jest sumą bilansów budżetu i podległych jednostek. W takiej sytuacji miejscem powstania błędów w bilansie skonsolidowanym są:

  1. nieprawidłowe przeniesienie kwot z bilansu jednostkowego do bilansu skonsolidowanego
  2. nieprawidłowe sumowania

Kiedy potrzebujemy zweryfikować informacje o wyłączeniach z wielu jednostek, to sytuacja staje się bardziej skomplikowana.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wyłaczenia z bilansu
  • wyłączenia do bilansu
  • wyłączenia w bilansie skonsolidowanym
  • KOREKTA UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY W RACHUNKU SKONSOLIDOWANYM
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum