Informacje na temat ‘WPF’

kartka-listopad-5ptWiele pytań zadajesz sobie opracowując projekty na 2011 rok. Być może jednym z nich jest pytanie zadane w tytule. Teoretycznie odpowiedź niesie art.227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, który wylicza następujące możliwości:

  1. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, co dla pierwszego opracowania daje lata 2011-2014
  2. okres ten nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. – czyli w wykazie przedsięwzięć
  3. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-4czwMinisterstwo Finansów zachęca samorządy do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej – pod takim tytułem pojawiła się publikacja na stronie Aktualności w dziale Finanse samorządów na BIP Ministerstwa Finansów.

W informacji tej Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do j.s.t. o korzystanie z udostępnionego w BeSTii modułu do WPF i przekazanie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej za pośrednictwem regionalnych RIO do MF.

Jakie są argumenty MF?

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-3srNa stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz opracowanie założeń makroekonomicznych przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2011 r. ma obowiązek przyjąć  na lata 2011 do 2014.

Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu
gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

Dla potrzeb WPF w j.s.t. opracowano również wytyczne dla przyjęcia tych wskaźników do roku 2040.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • założenia makroekonomiczne dla potrzeb opracowania wpf jst

kartka-listopad-2wtDostałam takie pytanie:

“Gmina udzieliła poręczeń kredytów dla spółki z o.o, której udziałowcami są tylko gminy. Spółka realizuje projekt kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni  w tych gminach z Funduszu Spójności. Również takich poręczeń udzielono dla Związku Dorzecza Parsęty, który współrealizuje ten sam projekt z tych samych środków FS.

Jeżeli chodzi o te poręczenia to  każda gmina, która uczestniczy w tej inwestycji udzieliła poręczenia spółce i związkowi proporcjonalnie do wielkości realizowanej inwestycji na jej terenie. Zarówno spółka jak i związek przekazały gminom kwoty poręczeń przypadające na każdą gminę. Wiemy jakie to są kwoty.

Jest tylko pytanie czy to można  odliczyć na podstawie (art.243 ust.3 pkt2) oraz art 244 ust2. ustawy. Pozdrawiam.

Krystyna”

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wyłączenia od zadłuzenia gminy
  • wyłączenia z kwoty długu
  • wyłączenia ze spłat gminy
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum