Informacje na temat ‘uofp’

kartka-a-czerwonym-wrzesień1310Wielkość deficytu/nadwyżki powinna być określana dla projektu budżetu, uchwały budżetowej i na kolejnych etapach wykonywania budżetu. Różnica między kwotą dochodów minus kwota wydatków jest nazywana:

1. deficytem, gdy jest ujemna

2. nadwyżką, gdy jest dodatnia

Deficyt nie oznacza, że jednostce brakuje środków na realizację wydatków i nie wskazuje na złą sytuację finansową jednostki.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wolne środki definicja
  • budzet zamyka sie nadwyzka a kredyt wzietyna deficyt
  • co to są wolne środki w budżecie
  • deficyty budzetowe w powiatach
  • finansowanie samorzadu mieszkancow gminy
  • niedobór w budzecie
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum