Informacje na temat ‘uchwała 2012’

Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • klasyfikacja budetowa
  • klasyfikacja budżetowa 2012
  • klasyfikacja budżetowa
  • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
  • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
  • klasyfikacja budżetowa gminy
  • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
  • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
  • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum