Informacje na temat ‘SprawozdaniaZ’

Już zniecierpliwione komentarze pojawiają się na forum RIO w sprawie otwarcia okresu sprawozdawczego za IV kwartał 2011. Mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.  Opiszę go w oddzielnym artykule pod koniec tygodnia. Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Uregulowania dotyczące sprawozdawczości znajdziesz w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Dnia 31 stycznia

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2011 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2011 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2012 roku jednostki i zakłady składają Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst.

Czytaj dalej... »

zima1Pilnie planujesz swój harmonogram prac. Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • terminy sprawozdań budzetowych

Na forum RIO Adam Głębski podaje instrukcję, jak poradzić sobie z importem danych z pliku xml, który wygenerowany został z systemu F-K z błędną nazwą jednostki. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, to czytaj dalej.

W tym momencie możliwe są następujące warianty wczytywania xml’a do BeSTii:

  1. wczytujesz dane jednostkowe do wskazanej jednostki w BeSTii
  2. wczytujesz dane zbiorcze do j.s.t. w BeSTii
  3. wczytujesz dane jednostkowe do wskazanej jednostki w SJO BeSTii

Czytaj dalej... »

Na forum RIO Pan Adam Głębski podał informację o aktualizacji BeSTii. Jest do pobrania plik z aktualizacją i informacje o wprowadzonych zmianach. Już robiło się nerwowo ale mam wrażenie, że udostępnienie aktualizacji i prawdopodobne przesłanie jutro paczek z otwarciem kwartału i aktualizacji dla BeSTii SJO wprowadzi spokój, którego wszyscy oczekujemy w okresie świątecznym.

Co się zmieniło?


Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum