Informacje na temat ‘SprawozdaniaSe’

Już zniecierpliwione komentarze pojawiają się na forum RIO w sprawie otwarcia okresu sprawozdawczego za IV kwartał 2011. Mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.  Opiszę go w oddzielnym artykule pod koniec tygodnia. Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Uregulowania dotyczące sprawozdawczości znajdziesz w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Dnia 31 stycznia

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2011 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2011 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2012 roku jednostki i zakłady składają Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst.

Czytaj dalej... »

Przypominam ci zestawienie terminów, które obowiązują cię w tym miesiącu dla sprawozdawczości budżetowej. Oprócz wykonania sprawozdań masz w tym miesiącu wiele innej terminowej pracy więc zdecydowanie zdyscyplinuj jednostki, by dotrzymały swoich terminów.

Jeśli jednostki korzystają z SJO BeSTi@, to pamiętaj, że po otrzymaniu otwarcia kwartalnych sprawozdań w BeSTii musisz wygenerować pliki z regułami kontrolnymi i klasyfikacją. Te pliki muszą zostać wczytane do każdej instalacji SJO BeSTii, z której importujesz dane. W przeciwnym przypadku wystąpią błędy podczas importu.

W Sprawozdaniach Se i J nie będzie żadnych zmian i wszystko odbywa się jak do tej pory. Przypominam, że również możesz przenieść elektronicznie  wszystkie Rb-50 do BeSTii. Aktualizacji BeSTii o której pisałam na razie nie będzie. Sprawozdania robimy w instalacjach, które mamy. Powiadomię ciebie o nowym terminie aktualizacji BeSTii. Powodzenia!

8 październik

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

Czytaj dalej... »

Dwie ważne sprawy mam dla ciebie w związku z terminem oddania sprawozdań półrocznych.

Pierwsza dotyczy automatycznej aktualizacji  przez moduł w programie BeSTia do końcówki .038

Taka informację przeczytałam na stronie RIO, którą podał Adam Głębski:

Na stronie RIO są opublikowane wersje dopuszczone do użytku po testach.
Wersja 038 nie była testowana przez Zespół Testowy.
Używanie wyższych wersji oczywiście jest możliwe ale wyłącznie na odpowiedzialność podmiotu udostępniającego.

Co dla ciebie oznacza ta informacja?

Czytaj dalej... »

zima1Pilnie planujesz swój harmonogram prac. Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • terminy sprawozdań budzetowych
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum