Informacje na temat ‘SprawozdaniaJ’

Przypominam ci zestawienie terminów, które obowiązują cię w tym miesiącu dla sprawozdawczości budżetowej. Oprócz wykonania sprawozdań masz w tym miesiącu wiele innej terminowej pracy więc zdecydowanie zdyscyplinuj jednostki, by dotrzymały swoich terminów.

Jeśli jednostki korzystają z SJO BeSTi@, to pamiętaj, że po otrzymaniu otwarcia kwartalnych sprawozdań w BeSTii musisz wygenerować pliki z regułami kontrolnymi i klasyfikacją. Te pliki muszą zostać wczytane do każdej instalacji SJO BeSTii, z której importujesz dane. W przeciwnym przypadku wystąpią błędy podczas importu.

W Sprawozdaniach Se i J nie będzie żadnych zmian i wszystko odbywa się jak do tej pory. Przypominam, że również możesz przenieść elektronicznie  wszystkie Rb-50 do BeSTii. Aktualizacji BeSTii o której pisałam na razie nie będzie. Sprawozdania robimy w instalacjach, które mamy. Powiadomię ciebie o nowym terminie aktualizacji BeSTii. Powodzenia!

8 październik

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

Czytaj dalej... »

zima1Pilnie planujesz swój harmonogram prac. Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • terminy sprawozdań budzetowych

katka-z-kalendarza-zielona021010

Przypominam ci zestawienie terminów, które obowiązują w tym miesiącu dla sprawozdawczości budżetowej. Oprócz wykonania sprawozdań masz w tym miesiącu wiele innej terminowej pracy więc zdecydowanie zdyscyplinuj jednostki, by dotrzymały swoich terminów.

Jeśli jednostki korzystają z SJO BeSTi@, to pamiętaj, że po otrzymaniu otwarcia kwartalnych sprawozdań w BeSTii musisz wygenerować pliki z regułami kontrolnymi i klasyfikacją. Te pliki muszą zostać wczytane do każdej instalacji SJO BeSTii, z której importujesz dane. W przeciwnym przypadku wystąpią błędy podczas importu.

W Sprawozdaniach Se i J nie będzie żadnych zmian i wszystko odbywa się jak do tej pory. Przypominam, że również możesz przenieść elektronicznie  wszystkie Rb-50 do BeSTii. Powodzenia!

8 październik

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

Czytaj dalej... »

Startujemy do pierwszych półrocznych sprawozdań według nowych zasad i w kilku przypadkach według starych. Będzie ciekawie.

Według przepisów obowiązujących do końca 2009 roku do 10 lipca jednostki budżetowe posiadające rachunek dochodów własnych sporządzą sprawozdanie Rb-34. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze będące w likwidacji do dnia 31 grudnia wykonają odpowiednio sprawozdania Rb-30 i Rb-31 na starych zasadach.

Zakłady budżetowe powołane w tym roku zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia sporządzą nowe sprawozdanie Rb-30S.

8 lipiec

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

12 lipiec (normalnie do 10-go ale ten termin w tym roku wypada w sobotę więc przesuwa się na poniedziałek)

  1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34 jeśli prowadzą rachunki dochodów własnych oraz Rb-50W i  Rb-ZN te, które wykonują zadania zlecone
  2. zakłady w likwidacji Rb-30, gospodarstwa w likwidacji Rb-31, fundusze celowe w likwidacji Rb-3xx (wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym), nowe zakłady samorządowe Rb-30S oraz wszyscy składają Rb-Z, Rb-N do zarządów j.st.
  3. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum