Informacje na temat ‘SJO BeSTi@’

W dniu 31.01.2013  została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.007.05) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.007.05).

Pliki do aktualizacji są na stronie RIO i wykonawcy oprogramowania. Pamiętaj przed aktualizacją o wykonaniu kopii bezpieczeństwa.

To pozwala na otwarcie w systemie BeSTi@ nowego okresu sprawozdawczego oraz zapewnienie narzędzi do obsługi wzoru WPF wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opublikowanego w Dz.U. z 2013 r. poz. 86. Paczkami wysłane zostały: zaktualizowane reguły kontrolne i okres sprawozdawczy za rok 2012.

Czytaj dalej... »

Pracujesz nad projektem na 2013 i masz do wykonania aktualizacje BeSTii.

Informacje do pobrania jak zwykle na stronie głównej RIO i  portalu tych systemów.

Sporo poprawek jest w obu wersjach. Nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona jest numerem 1.02.006.02 System możesz zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu ‘Pobieranie’. Patch jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego koniecznie zamknij system SJO BeSTi@. Następnie uruchom plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany dotyczą modułów uchwał, sprawozdawczego (budżetowe sprawozdania i bilanse), reguł kontrolnych i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

Czytaj dalej... »

Wakacje się kończą a my z niepokojem wyglądamy zapowiadanych przez MF zmian w prawie. Dyskusje na ich temat umilkły i nie wiadomo co jest tego przyczyną. Czy sezon urlopowy czy trudne do wynegocjowania uzgodnienia?

Mam nadzieję, że praktyka prawa działającego wstecz jest już historią i we wrześniu nie spotkają nas nagłe zmiany.

Słyszę głosy, że takie zmiany powinny być wprowadzone na początek nowego roku a nie w trakcie. Być może też są brane pod uwagę.

Jak ty możesz się przygotować na nadchodzące zmiany?

Czytaj dalej... »

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratPrzyszedł czas, by przeanalizować kolejny element sprawozdania finansowego. W ubiegłym roku pisałam dość szczegółowo o księgowaniu kosztów na przykładzie paragrafu 302. Jeśli prawidłowo księgowałaś koszty i przychody, to prawdopodobnie bez wysiłku przygotujesz ten element sprawozdania.

Zwróć proszę uwagę, że jednostki budżetowe i samorządowe zakłady wykonują rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustawa o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) daje do wyboru kierownikowi jednostki jeszcze wariant kalkulacyjny (art 47.4.1).

Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nakazuje jednostkom finansów publicznych wybór wariantu zapisem w § 17.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej na 2011
  • rachunek zysków i strat 2011
  • pokrycie amortyzacji
  • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat
  • rachunek zysków i strat za 2011 pokrycie amortyzacji
  • pokrycie amortyzacji 2012
  • rachunek zysków i strat 2012
  • zmiany w planie kont jednostek budżetowych 2012
  • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej
  • jak zrobić bilans jednostki budżetowej
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum