Informacje na temat ‘rozdział 75647’

To pytanie nurtuje skarbników gmin, bo w treści rozporządzenia oprócz informacji o skreśleniu tego rozdziału nie ma żadnej podpowiedzi, co z tymi wydatkami teraz zrobić.  W uzasadnieniu do tego rozporządzenia przeczytasz jakie były podstawy i z czego wynikało:

7)  uchylenia rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w związku z koniecznością jednolitej ewidencji i rozliczania ponoszonych przez izby i urzędy skarbowe wydatków oraz odzwierciedlenia całej działalności urzędów skarbowych w sposób jednolity w dziale 750 (również działalności egzekucyjnej). Zmiana ta jest również realizacją jednego ze sformułowanych przez Najwyższą Izby Kontroli wniosków pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2009 w części „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, dotyczącego opracowania kryteriów kwalifikowania wydatków do poszczególnych rozdziałów, występujących w izbach i urzędach skarbowych. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie również jednostek samorządu terytorialnego.
Jakie są stanowiska RIO w tej sprawie?
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum