Informacje na temat ‘RIO Warszawa’

kartka-listopad-5ptWiele pytań zadajesz sobie opracowując projekty na 2011 rok. Być może jednym z nich jest pytanie zadane w tytule. Teoretycznie odpowiedź niesie art.227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, który wylicza następujące możliwości:

  1. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, co dla pierwszego opracowania daje lata 2011-2014
  2. okres ten nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. – czyli w wykazie przedsięwzięć
  3. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Czytaj dalej... »

Śledząc wątek na forum mam uczucie, że w tym przypadku odbiorcy podpowiedzi czują się bardziej zdezorientowani niż doinformowani.

Mnie zainteresował fakt znacznego uproszczenia zawartości informacji w tabelach (załącznikach) pokazujących dochody i wydatki. Wygląda na to, że zaproponowano pokazanie szczegółowych informacji tylko na poziomie sumy dochodów i wydatków. Nie podaje się szczegółów na poziomie działów w dochodach ani działów i rozdziałów w wydatkach. Czy należy to rozumieć jako ukłon w stronę skarbników i oszczędzenie im czasu na obliczenia w sytuacji, kiedy stosują tabele w Wordzie czy arkusze w Excelu?

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum