Informacje na temat ‘Rb-NDS’

Jak już od pewnego czasu się utarło mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.   Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Sprawozdania nadal  wykonujesz na mocy rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst. Miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28s za styczeń do 11-go lutego. Jeszcze nie ma uregulowań w sprawie planowanego przekazywania zbiorczych sprawozdań miesięcznych. Ale pod koniec lutego czeka nas kolejna aktualizacja BeSTii więc nic nie wiadomo.

Czytaj dalej... »

Znów składamy kwartalne sprawozdania. Jednocześnie już zbierasz materiały do projektu budżetu i WPF.

Z ankiety, którą prosiłam byś wypełniła mam informacje, że około 20-25 % skarbników przepisuje ręcznie sprawozdania jednostkowe, by zrobić z nich zbiorcze. Tak nie możesz pracować w przyszłym roku. Nie dasz rady przepisywać ich kazdego miesiąca.

Chcę ci pomóc uporządkować temat sporządzania łącznych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Przygotuję dla ciebie ankietę, którą przeprowadzisz w swoich jednostkach podległych i dowiesz się jaką masz sytuację. Jeśli masz pytania w tej sprawie napisz je proszę poniżej. Dla zainteresowanych zrobię spotkanie on-line, na którym powiem ci, jakie masz możliwości działania na podstawie interpretacji wyników ankiety i odpowiem na twoje pytania. Czytaj dalej... »

Znów startujemy do półrocznych sprawozdań. Jednocześnie trwają konsultacje w sprawie zmian w rozporządzeniu. o sprawozdwczości. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie uzgodniono ostatecznie wspólnego stanowiska ale wszystko wskazuje na to, że będziemy obowiązkowo przekazywać miesięczne sprawozdania do Bestii.

To oznacza, że masz niewiele czasu, by uporządkować temat sporządzania łącznych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Zmiany rozporządzenia pociągną za sobą aktualizację systemu Besti@. Czy już jesteś na to przygotowana? Jeśli masz pytania w tej sprawie napisz je proszę poniżej. Odpowiem ci na nie na stronie lub zrobię spotkanie on-line, na którym odpowiem na pytania wymagające prezentacji wizualnej. Czytaj dalej... »

Opublikowany został projekt zmian w rozporządzeniu MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmian jest sporo i będziemy się im bliżej przyglądać. Planowany termin wejścia w życie jest na 1 września 2012.

Zostanie zlikwidowane przekazywanie wersji papierowych i będziesz przekazywać sprawozdania tylko elektronicznie. Musisz więc kupić kwalifikowany podpis dla osób, które podpisują sprawozdania. Oprócz obowiązku przekazywania kwartalnych sprawozdań będziesz przekazywać również sprawozdania miesięczne.

Nie wiem jak w praktyce sprawdzi się się doprecyzowanie terminu składania sprawozdań. Dla mnie to jest do weryfikacji w przypadku elektronicznego przekazywania. Natomiast nie wiem czy zmieni to sytuację otrzymywania przez gminy sprawozdań z US. Ten zapis wyjaśnia MF w następujący sposób:

Z uwagi na powstałe niejasności w sposobie w interpretacji użytego w rozporządzeniu pojęcia „termin przekazania sprawozdania” w projekcie zdefiniowano go jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej. Należy mieć na uwadze, że termin przekazania sprawozdań, określony jako termin wpływu tych sprawozdań do ich odbiorców, wynika z obowiązku terminowego sporządzenia sprawozdań łącznych i comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum