Informacje na temat ‘projekt rozporządzenia’

Wszyscy już myślimy o Świętach  i chwilach, które spędzimy w rodzinnym gronie.  Krótko tylko wspomnę, że na stronie MF pojawiły się dokumenty z propozycjami zmian w uofp i ich uzasadnienie. Będziesz bliżej przyglądać się tym propozycjom i sprawdzać jaki wpływ będzie miało ich wprowadzenie na twój budżet.

Nie przepadamy za zmianami. Szczególnie teraz już chce się trochę odpocząć po intensywnej pracy przy projekcie. Zaraz podejmowanie uchwały budżetowej i za chwilę jej zmiany, które trzeba będzie wprowadzić po uchwaleniu ustawy budżetowej. Zmienia się wskaźniki przyjęte w ustawie  budżetowej w stosunku do tych wcześniej prognozowanych.

Wygląda, że trzeba nam pomysłów, jak zarządzić swoją pracą przez najbliższe parę miesięcy, by przetrwać bez uszczerbku na zdrowiu nadchodzące spiętrzenie się prac w terminarzu skarbnika.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-17srNa stronie MF opublikowano  projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Podstawę prawna do wydania tego rozporządzenia stanowi art.72 pkt 2 u.f.p.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr. 112, poz.758), wydane na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). To rozporządzenie, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z poźn. zm.), utraci moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie później jednak niż 31 grudnia 2010 r.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-12ptZmiany te mają obowiązywać już dla projektu na 2011 rok. W słownikach systemu BeSTi@ te zmiany jeszcze nie są wprowadzone. Czekasz na aktualizację albo poprawiasz nazwy podziałek na wydrukach robionych w Excelu.

Doczekaliśmy się również paragrafu dla wolnych środków, którego potrzebę wprowadzenia postulowało się od bardzo dawna. Niestety nadal nie wymienia się paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń. Jedyne wskazówki, pod którymi podpisało się MF znalazłam w opisie wskaźników do oceny sytuacji finansowej. Wymienia się tam następujące paragrafy: 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 417

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • klasyfikacja budżetowa paragrafy
  • paragrafy klasyfikacji budżetowej
  • klasyfikacja budżetowa 2011
  • paragrafy budżetowe

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił sie projekt rozporządzenia w sprawie audytu.

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego, a w szczególności:

  1. sposób sporządzania oraz elementy rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego dalej „planem audytu”;
  2. sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego;
  3. sposób sporządzania oraz elementy wyników audytu wewnętrznego;
  4. sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu;
  5. tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;
  6. tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294 ustawy.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum