Informacje na temat ‘projekt budżetu’

Wczoraj pojawiła się informacja o paczce ze zmianami w WPF w BeSTii. Już zaczynają się prace w większych gminach nad planami finansowymi w jednostkach i projektem budżetu na rok 2013. Na stronie MF znajdziesz dokumenty z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat na 2013

Poniższa informacja o zmianach w wydrukach WPF w BeSTii jest na stronie RIO. Tutaj tylko cytuję jej tekst dla twojej wygody:

Czytaj dalej... »

Wiem, że nie masz obowiązku tego zrobić i ty też to wiesz. Zapytam cię czy wiesz jak wygląda praca w RIO z papierowymi dokumentami, które wyślesz do RIO? …

Jak jednostki teraz przesyłają ci sprawozdania? Odpowiadasz: elektronicznie.

A pamiętasz czasy, kiedy przynosiły tylko papierowe wersje, które przepisywałaś do komputera, by przekazać do RIO wersję elektroniczną? Pamiętasz jak wtedy czułaś się podczas tej pracy?

Czytaj dalej... »

kartka-a-czerwonym-wrzesień2710Czas płynie i może nawet nie patrzysz w kalendarz jak blisko są niektóre terminy. Październik będzie wymagał od ciebie wyjątkowej koncentracji i skuteczności w działaniu.

Będziesz robić kwartalne sprawozdania za III kwartał, szukać właściwych prognoz na  najbliższych kilka lat (jeśli nie kilkanaście), które dadzą ci właściwej wielkości wskaźniki w WPF a do tego musisz znaleźć pieniądze w budżecie, by to wszystko “zagrało”.

Pamiętaj: Kadencja kończy się 12 listopada. 11 listopada jest w czwartek więc zapowiada się długi weekend. Wójt (burmistrz czy prezydent) może prawomocnie przedłożyć projekt WPF i budżetu podpisując dokumenty najpóźniej w dniu 10 listopada.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum