Informacje na temat ‘pliki xml’

Jeśli agregujesz sprawozdania finansowe w BeSTii z SJO BeSTii zainstalowanych w jednostkach, pamiętaj proszę o przesłaniu słowników do jednostek. W dużej (zielonej) BeSTii potrzebujesz zdefiniować pozycje w słowniku informacji uzupełniających do bilansu w module Administracja.

Z tego modułu generujesz plik xml z tymi słownikami i przekazujesz do jednostek.

Kiedy wszystkie jednostki będą miały te słowniki i wczytają je przed wygenerowaniem plików dla ciebie, to dostaniesz od nich prawidłowe pliki xml z SJO BeSTii. Zsumowanie bilansów otrzymanych do bilansów łącznych odbędzie się w BeSTii gładko i szybko.

Czytaj dalej... »

Startujemy do pierwszych półrocznych sprawozdań według nowych zasad i w kilku przypadkach według starych. Będzie ciekawie.

Według przepisów obowiązujących do końca 2009 roku do 10 lipca jednostki budżetowe posiadające rachunek dochodów własnych sporządzą sprawozdanie Rb-34. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze będące w likwidacji do dnia 31 grudnia wykonają odpowiednio sprawozdania Rb-30 i Rb-31 na starych zasadach.

Zakłady budżetowe powołane w tym roku zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia sporządzą nowe sprawozdanie Rb-30S.

8 lipiec

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

12 lipiec (normalnie do 10-go ale ten termin w tym roku wypada w sobotę więc przesuwa się na poniedziałek)

  1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34 jeśli prowadzą rachunki dochodów własnych oraz Rb-50W i  Rb-ZN te, które wykonują zadania zlecone
  2. zakłady w likwidacji Rb-30, gospodarstwa w likwidacji Rb-31, fundusze celowe w likwidacji Rb-3xx (wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym), nowe zakłady samorządowe Rb-30S oraz wszyscy składają Rb-Z, Rb-N do zarządów j.st.
  3. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

Czytaj dalej... »

Kiedy prowadzisz ewidencję budżetu w systemie Budżet, to prowadzisz ja z dokładnością do planów finansowych wszystkich jednostek budżetowych. Do tej pory wystarczał ci eksport danych zbiorczych do BeSTii. Jeśli wdrożone w twoich jednostkach został systemy SJO BeSTi@, to możesz wygenerować dla każdej jednostki odrębnie plik xml z planem finansowym i kolejne zmiany tego planu, które masz w Budżecie. Przekazuję Ci nowe narzędzie BudzetDoBestiiSJO.exe

Ustawienia dotyczące j.s.t robisz identycznie jak w BudzetDoBestii.exe. Dodatkowo do jednostek, które masz zapisane w module Organizacja potrzebujesz przypisać nazwy i regony tych jednostek zapisane w twojej BeSTii. Tę czynność wykonujesz raz i zapamiętujesz.

Czytaj dalej... »

Ostatnio prowadzę konsultacje on-line, podczas których pomagam osobom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu SJO BeSTi@ w swoich jednostkach podległych. Nasza współpraca polega na przygotowaniu edukacyjnych wideo-materiałów dla księgowych, które stawiają swoje pierwsze kroki w pracy z tym systemem.

Jakie są opinie osób, które korzystają z tego rozwiązania?

Taka forma – wg mnie – jest rewelacyjna. Prowadząca szkolenie wszystko przystępnie wyjaśnia, do tego wszystkie operacje można śledzić na bieżąco na ekranie komputera. Taka forma szkolenia jest duuuuuużo lepsza niż czytanie przydługiej instrukcji ;)
Można by nagrać oddzielne filmiki obrazujące poszczególne działania na Bestii, np. “Instalacja”, “Otwieranie okresu sprawozdawczego”, “Eksport sprawozdania do pliku” itp. – wtedy każda księgowa sięgałaby do tego zagadnienia jakie akurat ją interesuje.
Można by również w filmie pokazać różne myki i ułatwienia skracające czas przygotowywania dokumentów jakie program na pewno ma.

Jak wygląda fragment takiego materiału?

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum