Informacje na temat ‘MF’

Po przeglądzie aktualności publikowanych na stronach RIO, którego ostatnio dokonałam dla ciebie wybrałam kilka ważnych moim zdaniem.

Sporo się dyskutuje nad sprawami związanymi z tzw. “ustawą śmieciową”. Ciekawe będą ostateczne rozstrzygnięcia. A teraz info z RIO Lublin:

W związku z pojawiającymi się pytaniami z JST nt. klasyfikacji dochodów i wydatków wynikających z tzw. „uchwał śmieciowych”, RIO w Lublinie proponuje – do momentu pojawienia się stanowiska MF w tej sprawie – ujmowanie ich w dz. 900, rozdz. 90002. Pozwoli to na uzyskanie porównywalnych i miarodajnych danych oraz ujednolicenie klasyfikacji w skali wszystkich JST województwa.

RIO Warszawa i kilka innych izb przekazuje pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. (znak: DAP-WN-0748-8/2012/AKo) wyjaśniające podstawy prawne określające właściwy organ nadzoru, który dokonuje oceny legalności uchwał rad gmin podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011(Dz. U. Nr 152, poz.897, z późn. zm.).

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • protok zdawczo odbiorczy

kartka-listopad-4czwMinisterstwo Finansów zachęca samorządy do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej – pod takim tytułem pojawiła się publikacja na stronie Aktualności w dziale Finanse samorządów na BIP Ministerstwa Finansów.

W informacji tej Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do j.s.t. o korzystanie z udostępnionego w BeSTii modułu do WPF i przekazanie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej za pośrednictwem regionalnych RIO do MF.

Jakie są argumenty MF?

Czytaj dalej... »

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano

Informację o terminach wdrażania najważniejszych rozwiązań prawnych wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja ta ma być pomocna przy przygotowaniu się jednostek samorządu terytorialnego do nowych regulacji w zakresie gospodarki finansowej. Tutaj również możesz informacja MF o terminach. Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum