Informacje na temat ‘KRRIO’

Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-16wtJuż teraz wiesz jakie konsekwencje dla budżetu twojej jednostki mają art.243 i art.72 u.f.p.  Ostatnio przeglądam sporo informacji na temat długu publicznego w naszym kraju. I przyznam szczerze, że zaczynam odczuwać niepokój jako przeciętny obywatel.

Kiedy czytam, że przepisy u.f.p. będą “karać” jednostki aktywne w zakresie inwestowania, to zastanawiam się o co w tym chodzi?

Czy dążymy do “kreatywnej sprawozdawczości”, “kreatywnej oceny” obecnej sytuacji w finansach publicznych? Co może sobie pomyśleć mieszkaniec gminy, która nie będzie mogła wykonać żadnej inwestycji?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • zadłużenie gminy
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum