Informacje na temat ‘konto 903’

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem jednostkowym, które wchodzi do łącznego sprawozdania finansowego j.s.t. Sporządzasz go na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu (organu). W formularzu wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w sposobie księgowania w roku 2011 środków unijnych.

Przypomnę poniżej zapisy w tej sprawie w rozporządzeniu MF dotyczące kont 901, 902, 903, 904. W najbliższym czasie zrobimy zestawienie różnic w opisach kont, bo znowu zmieniło się rozporządzenie i potrzebujesz aktualizować swoją politykę rachunkowości i plany kont.

Możesz sprawdzić co zmieniło się we wzorze tego bilansu w stosunku do roku 2010. Tutaj znajdziesz zestawienie dla nich:wzor-bilansu-z-wykonania-budzetu-od-2011. W systemie Bilanse będziesz mieć przepisane wszystkie salda z końca roku na początek ale nie będzie powiązań, do pozycji, które zostały usunięte ze wzorów. Zdefiniuj dla nich nowy algorytm powiązania do pozycji w bilansie i dopisz salda z końca roku 2011.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • konto 902

zima12 W nowym planie kont (zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 5 lipca 2010 (Dz. U. z dnia 16 lipca 2010 r.)), który powinien obowiązywać budżet j.s.t pojawiło się nowe konto 135 -  Rachunek środków na niewygasające wydatki. To oznacza zmianę sposobu księgowania wydatków niewygasających od 1 stycznia 2011 roku.

W opisie kont czytamy:

Konto 135 “Rachunek środków na niewygasające wydatki”

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych a to oznacza, że musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • Wydatki gminy
  • konto 135
  • wydatki niewygasające 2011
  • yhs-fh_lsonsw
  • Jak zaksięgować przele środków na subkonto niewygasające wydatki
  • rozporządzenie dotyczące wydatków niewygasających
  • środki niewygasające RB
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum