Informacje na temat ‘klasyfikacja’

Przy planowaniu dotacji potrzebujesz pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach.

 1. Dotacji z budżetu udzielać możesz tylko w planie finansowym urzędu gminy lub powiatu. Wyjątkowo taka dotacja może być udzielana w planie finansowym innej niż urząd marszałkowski jednostki budżetowej wyłącznie z budżetu województwa.
 2. Kto może  otrzymać dotację z budżetu i na jakich zasadach regulują artykuły 218-221 ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wydatki bieżące gminy

kartka-listopad-12ptZmiany te mają obowiązywać już dla projektu na 2011 rok. W słownikach systemu BeSTi@ te zmiany jeszcze nie są wprowadzone. Czekasz na aktualizację albo poprawiasz nazwy podziałek na wydrukach robionych w Excelu.

Doczekaliśmy się również paragrafu dla wolnych środków, którego potrzebę wprowadzenia postulowało się od bardzo dawna. Niestety nadal nie wymienia się paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń. Jedyne wskazówki, pod którymi podpisało się MF znalazłam w opisie wskaźników do oceny sytuacji finansowej. Wymienia się tam następujące paragrafy: 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 417

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budżetowa paragrafy
 • paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • klasyfikacja budżetowa 2011
 • paragrafy budżetowe

Klasyfikacja budżetowa zmieniła się 2 marca z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010. Nowe podziałki nie dotyczą jednostek w likwidacji, które do końca swojej działalności nie później niż do 31.12.2010 roku stosują dotychczasowe przepisy.

Paragrafy dochodów i wydatków są paragrafami czterocyfrowymi. Rozporządzenie podaje pierwsze trzy cyfry paragrafu dochodów i wydatków. Czwartą cyfrą jest zero lub jedna z cyfr 1-9, którym odpowiadają szczegółowe definicje podane w rozporządzeniu.

Wiele emocji wynikających z wątpliwości czy klasyfikacja ma być identycznie stosowana i interpretowana w sektorach rządowym i samorządowym budzą końcówki 7, 8 i 9.

W jednym z głosów w dyskusji padło pytanie:

Czy “7″ będzie tylko w budżecie państwa a w jst “8″?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • czwarta cyfra klsayfikacji jak sie stosuje do unijnych dochodów
 • czwarta cyfra paragrafu 7 lub 9
 • czwarta cyfra w paragrafie klasyfikacji budżetowej
 • klasyfikacja budżetowa czwarta cyfra paragrafu
 • klasyfikacja środków europejskich w budżecie
 • końcówki paragrafu wpr

W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które opublikowano 12 marca, nie podany pozostaje podział wydatków jednostek budżetowych.  Artykuł 236 uofp w punkcie 3 mówi:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • grupy paragrafów wydatków
 • klasyfikacja budzetowa 4380
 • paragraf klasyfikacji budżetowe 614
 • sprawozdanie rb-27s paragraf 0870
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum