Informacje na temat ‘klasyfikacja’

W dniu 6 kwietnia MF przedstawiło projekt kolejnych zmian w klasyfikacji budżetowej. Zmiany są związane z ustawą o podatku od wydobycia kopalin, która wejdzie w życie w dniu 18 kwietnia 2012.

W uzasadnieniu przeczytasz:

[...] Proponowane zmiany wynikają z potrzeby wyodrębnienia w klasyfikacji budżetowej poprzez dodanie nowego rozdziału „75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin” i paragrafu dochodów „015 Podatek od wydobycia niektórych kopalin” wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin, w związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) wchodzącej w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budżetowa 2015 tekst jednolity
 • klasyfikacja budżetowa 2016 tekst jednolity

Wszyscy już myślimy o Świętach  i chwilach, które spędzimy w rodzinnym gronie.  Krótko tylko wspomnę, że na stronie MF pojawiły się dokumenty z propozycjami zmian w uofp i ich uzasadnienie. Będziesz bliżej przyglądać się tym propozycjom i sprawdzać jaki wpływ będzie miało ich wprowadzenie na twój budżet.

Nie przepadamy za zmianami. Szczególnie teraz już chce się trochę odpocząć po intensywnej pracy przy projekcie. Zaraz podejmowanie uchwały budżetowej i za chwilę jej zmiany, które trzeba będzie wprowadzić po uchwaleniu ustawy budżetowej. Zmienia się wskaźniki przyjęte w ustawie  budżetowej w stosunku do tych wcześniej prognozowanych.

Wygląda, że trzeba nam pomysłów, jak zarządzić swoją pracą przez najbliższe parę miesięcy, by przetrwać bez uszczerbku na zdrowiu nadchodzące spiętrzenie się prac w terminarzu skarbnika.

Czytaj dalej... »

To pytanie nurtuje skarbników gmin, bo w treści rozporządzenia oprócz informacji o skreśleniu tego rozdziału nie ma żadnej podpowiedzi, co z tymi wydatkami teraz zrobić.  W uzasadnieniu do tego rozporządzenia przeczytasz jakie były podstawy i z czego wynikało:

7)  uchylenia rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w związku z koniecznością jednolitej ewidencji i rozliczania ponoszonych przez izby i urzędy skarbowe wydatków oraz odzwierciedlenia całej działalności urzędów skarbowych w sposób jednolity w dziale 750 (również działalności egzekucyjnej). Zmiana ta jest również realizacją jednego ze sformułowanych przez Najwyższą Izby Kontroli wniosków pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2009 w części „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, dotyczącego opracowania kryteriów kwalifikowania wydatków do poszczególnych rozdziałów, występujących w izbach i urzędach skarbowych. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie również jednostek samorządu terytorialnego.
Jakie są stanowiska RIO w tej sprawie?

Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012
 • klasyfikacja budżetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
 • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
 • klasyfikacja budżetowa gminy
 • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
 • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
 • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum