Informacje na temat ‘jednostka budżetowa’

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratJuż wiesz jakie wprowadzono zmiany w formularzu tej części sprawozdania finansowego. Ogromne znaczenie ma przy sporządzaniu tego elementu twoja polityka rachunkowości. Jeśli masz ją opracowaną z dokładnie dopasowaną analityką do pozycji w formularzu, to z pewnością wypełnisz go z łatwością.

Kiedy czytam różne opracowania, to widzę, jak wiele stanowisk jest w tej sprawie. Wygląda, że potrzebujesz ustalić sobie własne, opisać je w polityce i  jego się trzymać lub w miarę potrzeb aktualizować.

Rozmawiałam ze skarbnikami z kilku jednostek i osobami w RIO Lublin, kiedy przygotowywałam instrukcję umieszczoną poniżej. Pewnie nie ma  ”jedynej słusznej” opcji. Dlatego traktuj moje opracowanie jako przykład podejścia do zagadnienia.

Doświadczenia, jakie zebrałam w trakcie przygotowywania tego wpisu, podpowiadają, by trochę więcej podyskutować na łamach tej strony na temat polityki rachunkowości i jej aktualizowania w miarę zmieniających się przepisów.

Czytaj dalej... »

By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

Przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (Bj), zestawienie zmian w funduszu (zzf) i rachunek zysków i strat (rzis).

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO dla początku roku oraz BZ dla jego końca a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, ZB – zakład, GP – gospodarstwo.

Czytaj dalej... »

zima16 Wróciła zima a mój organizm rozpoznał sposób radzenia sobie z wirusami. Znowu widzę ekran normalnie bez tej tafli szyby, po której płynęły strugi deszczu.

Cieszy mnie bardzo, że pod moją nieobecność dyskusja trwała. Wierzę, że będziemy ją rozwijać.

W trakcie dyskusji padają pytania związane z ewidencją prowadzoną w jednostce budżetowej przejmującej aktywa i pasywa likwidowanego gospodarstwa pomocniczego lub zakładu oraz urzędu, który przyjmuje je od likwidowanego zakładu budżetowego.

Zagadnienie to należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. Kilka przypadków, które mogą występować najczęściej spróbuję tutaj przedstawić.

Czytaj dalej... »

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych. Dla jednostek podległych jest to 31 marca. Proszę zwróć uwagę, że jednostki postawione w stan likwidacji na mocy nowej ustawy o finansach publicznych będą również zobowiązane do wykonania takiego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji a jednostki nowo utworzone na dzień rozpoczęcia działalności.

Bilans wykonujemy zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2009. Dzisiaj kilka słów na temat weryfikacji poprawności sporządzenia bilansu jednostki podległej. Do tego celu potrzebujemy dwóch dokumentów: zestawienia sald na początek i koniec roku 2009 oraz gotowego bilansu na rok 2009. W systemie Bilanse w wersji j księgowy ma dostępny moduł algorytmu, który raz zdefiniowany (i aktualizowany w miarę potrzeb) pozwala na proste uzyskiwanie bilansu na podstawie prawidłowo sporządzonego zestawienia sald.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans
  • przykładowy bilans
  • bilans przykład
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum