Informacje na temat ‘inwentaryzacja’

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w likwidowanych jednostkach odbywa się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura likwidacji jednostki budżetowej
  • likwidacja spółki zamykanie ksiąg

Z końcem tego roku ulegają likwidacji wszystkie gospodarstwa pomocnicze państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

Sposób i tryb likwidacji państwowych gospodarstw i powoływania instytucji gospodarki budżetowej reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. Nr 139 poz. 938 z dnia 4 sierpnia 2010 r.), które wchodzi w życie dnia 12.08.2010 r.

W przypadku samorządowych gospodarstw już czas najwyższy podjąć stosowne kroki, by zdążyć zlikwidować je w terminie. Dzisiaj kilka słów na temat co?, kto?, kiedy?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • likwidacja jednostki budżetowej krok po kroku
  • likwidacja jednostki budżetowej harmonogram
  • harmonogram likwidacji jednostki budżetowej
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum