Informacje na temat ‘informacje uzupełniające’

Jeśli agregujesz sprawozdania finansowe w BeSTii z SJO BeSTii zainstalowanych w jednostkach, pamiętaj proszę o przesłaniu słowników do jednostek. W dużej (zielonej) BeSTii potrzebujesz zdefiniować pozycje w słowniku informacji uzupełniających do bilansu w module Administracja.

Z tego modułu generujesz plik xml z tymi słownikami i przekazujesz do jednostek.

Kiedy wszystkie jednostki będą miały te słowniki i wczytają je przed wygenerowaniem plików dla ciebie, to dostaniesz od nich prawidłowe pliki xml z SJO BeSTii. Zsumowanie bilansów otrzymanych do bilansów łącznych odbędzie się w BeSTii gładko i szybko.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum