Informacje na temat ‘import’

Ostatnio prowadzę konsultacje on-line, podczas których pomagam osobom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu SJO BeSTi@ w swoich jednostkach podległych. Nasza współpraca polega na przygotowaniu edukacyjnych wideo-materiałów dla księgowych, które stawiają swoje pierwsze kroki w pracy z tym systemem.

Jakie są opinie osób, które korzystają z tego rozwiązania?

Taka forma – wg mnie – jest rewelacyjna. Prowadząca szkolenie wszystko przystępnie wyjaśnia, do tego wszystkie operacje można śledzić na bieżąco na ekranie komputera. Taka forma szkolenia jest duuuuuużo lepsza niż czytanie przydługiej instrukcji ;)
Można by nagrać oddzielne filmiki obrazujące poszczególne działania na Bestii, np. “Instalacja”, “Otwieranie okresu sprawozdawczego”, “Eksport sprawozdania do pliku” itp. – wtedy każda księgowa sięgałaby do tego zagadnienia jakie akurat ją interesuje.
Można by również w filmie pokazać różne myki i ułatwienia skracające czas przygotowywania dokumentów jakie program na pewno ma.

Jak wygląda fragment takiego materiału?

Czytaj dalej... »

Na stronie firmowej dostępna jest wersja Sprawozdania j.5.5.2.x, z której możesz wygenerować pliki xml do SJO BeSTii. Jeśli używasz systemu F-K, to otrzymujesz już odpowiedni plik xml (lub za chwilę dostawca Ci to umożliwi. Jeśli masz F-K, które generuje tylko pliki *.dbf i nie masz możliwości uzyskać plików w formacie xml, to skontaktuj się ze mną).

Wczytywanie wykonuje  się w kilku krokach:

  1. Otwierasz stosowny okres sprawozdawczy
  2. Wybierasz z listy sprawozdanie
  3. Otwierasz sprawozdanie
  4. Sprawdzasz datę sprawozdania – zmień ją na taką, z jaką masz w pliku xml
  5. W menu Plik wybierz import z pliku xml
  6. Wskaż na wygenerowany plik i wciśnij przycisk Otwórz
  7. Poczekaj na koniec importu i zamknij okno importu
  8. Zmień zakładkę z nagłówka na pozycje, zapisz i …

Czytaj dalej... »

W wersji rozproszonej systemu Sprawozdania możesz skorzystać z opcji weryfikacji otrzymanego z jednostki budżetowej sprawozdania jednostkowego. Oczywiście zgodność planu w takim sprawozdaniu z planem w ewidencji budżetu możesz sprawdzić, kiedy na tym samym komputerze masz zainstalowany system Budżet z danymi obejmującymi wybrany okres sprawozdawczy.

Krótki film pokazuje jak to zrobić i w jaki sposób rozumieć zapisy umieszczone w raporcie z weryfikacji. Weryfikacja dotyczy sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Zapraszam.

Czytaj dalej... »

Format wymiany danych między BeSTią a innymi programami określony został w dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem xml. To jest plik tekstowy o specyficznej konstrukcji i z dokładnie określonymi informacjami, jakie powinien zawierać. Tylko sprawozdania Rb-27S i Rb-28S można jeszcze przekazać do BeSTii z plików w formacie *.dbf. Wszystkie pozostałe sprawozdania zbiorcze można przekazać do BeSTii tylko za pomocą tego formatu.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum