Informacje na temat ‘gospodarstwo pomocnicze’

Ministerstwo finansów podpisało 1 kwietnia umowę na 36 miesięcy z konsorcjum firm Sygnity SA i Sputnik Software Sp. z o.o. na utrzymanie dwóch informatycznych systemów eksploatowanych w MF, RIO i jst wraz z ich jednostkami organizacyjnymi: BeSTi@ oraz SJO BeSTi@. To kolejny kontrakt z tymi firmami. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych usług w ramach tej umowy znajdziesz na stronie MF.

Paczką aktualizacyjną 26 kwietnia przesłano raport do modułu Uchwały z wydatków. By uprzedzić pytanie: czy to jest obowiązkowy wzór? od razu powiem ci, że Bestia nadal nie jest systemem obowiązującym i na dodatek stanowisko w tej sprawie w różnych izbach jest inne. Z ciekawości możesz zajrzeć na aktualności ze strony RIO w Opolu i zobaczyć jak zaprojektowano tę nową propozycję.

Czytaj dalej... »

By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

Przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (Bj), zestawienie zmian w funduszu (zzf) i rachunek zysków i strat (rzis).

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO dla początku roku oraz BZ dla jego końca a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, ZB – zakład, GP – gospodarstwo.

Czytaj dalej... »

krokusy2-150Chodzę po osiedlowych alejkach i podziwiam krokusy. Na zieloną trawę jeszcze  poczekam. Dzieląc się z tobą tym małym, radosnym akcentem wiosny opowiem ci historię likwidacji gospodarstwa pomocniczego, w którym pracowała Ewa.

Likwidacja gospodarstw pomocniczych wiąże się z szeregiem czynności, które wykonujesz po dniu zakończenia działalności. Są różnice w postępowaniu, kiedy ten ostatni dzień jest dniem w ciągu roku, a kiedy jest to ostatni dzień roku. Jak pewnie wiesz ustawodawca nie przedstawił żadnych przepisów szczegółowych informujących jak powinien ten proces odbywać się w przypadku likwidacji gospodarstw w sektorze samorządowym. Pojawiło się rozporządzenie, które dokładnie informowało o takiej procedurze w sytuacji, kiedy likwidowano państwowe gospodarstwo pomocnicze i powoływano instytucję gospodarki budżetowej.

Czytaj dalej... »

zima16 Wróciła zima a mój organizm rozpoznał sposób radzenia sobie z wirusami. Znowu widzę ekran normalnie bez tej tafli szyby, po której płynęły strugi deszczu.

Cieszy mnie bardzo, że pod moją nieobecność dyskusja trwała. Wierzę, że będziemy ją rozwijać.

W trakcie dyskusji padają pytania związane z ewidencją prowadzoną w jednostce budżetowej przejmującej aktywa i pasywa likwidowanego gospodarstwa pomocniczego lub zakładu oraz urzędu, który przyjmuje je od likwidowanego zakładu budżetowego.

Zagadnienie to należy rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. Kilka przypadków, które mogą występować najczęściej spróbuję tutaj przedstawić.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum