Informacje na temat ‘finansowanie’

Odpoczywając cieszyłyśmy się pięknem kwiatów i urokami ciepłej pogody. Jeśli byłaś kilka dni na urlopie, to teraz już pewnie wracasz do pracy. Czerwiec i lipiec trzeba będzie intensywniej skupić się na zawodowych obowiązkach.

Zastanawiam się jakiej pomocy potrzebujesz. Może znajdziesz chwilę, by napisać poniżej.

Już pora, by zbierać materiały do bilansu skonsolidowanego, jeśli masz spółki, instytucje kultury czy ZOZ-y. W przypadku, kiedy masz tylko jednostki budżetowe i zakłady, to wszystko już masz po wykonaniu bilansów łącznych oraz wykonania budżetu. Wystarczy je przepisać na formularz bilansu skonsolidowanego i zsumować. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy cykl rozmów na ten temat.

Dzisiaj przynoszę ci informację opublikowaną na stronie RIO Lublin odnośnie wyjaśnień Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikowane jest tam pismo FS10/063/3/BB/WWP/12/FS136 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2012 i poniższe wyjaśnienie:

Czytaj dalej... »

kartka-a-czerwonym-wrzesień2910Pojęcie prywatyzacji i zagadnienia z nią związane reguluje ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 171 poz. 1397).

Tego typu finansowanie jest możliwe chociaż odgrywa marginalną rolę w budżetach j.s.t. Polega ona na zbywaniu należących do j.s.t. akcji i udziałów w spółkach komunalnych. Najczęściej występuje w miastach na prawach powiatu i województwach samorządowych.

Czytaj dalej... »

kartka-a-czerwonym-wrzesień2310Deficyt może być być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt.5), to znaczy nadwyżką skumulowaną. Nie chodzi tutaj o nadwyżkę z roku ubiegłego. Szacując tę możliwość finansowania musisz brać pod uwagę wielkości skumulowanej nadwyżki/niedoboru (deficytu) budżetu, który wykazujesz w bilansie z wykonania budżetu jako saldo konta 960 (Wn -niedobór, Ma- nadwyżka).

W zależności od wielkości tych kwot mogą zaistnieć różne sytuacje, które postarajmy się rozważyć. Możliwe są następujące scenariusze:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jak wyliczyć wolne środki w budżecie gminy
  • jak ustalic wysokość wolnych środków w JST
  • wolne środki w budżecie gminy
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum