Informacje na temat ‘deficyt’

katka-pazdziernik-2610wtor
W prasie pojawiła się niepokojąca informacja o przekroczeniu progu 55% dla deficytu sektora finansów publicznych.
W odpowiedzi na stronie MF opublikowało komunikat w sprawie deficytu wyjaśniający różnicę w obliczeniach według metodologii krajowej i UE.

Podstawową różnicą między metodologią krajową a unijną jest definicja zakresu sektora finansów publicznych. W szczególności, do sektora wg definicji UE zaliczany jest Krajowy Fundusz Drogowy, a tym samym jego zadłużenie powiększa dług wg metodologii UE.

Ministerstwo nie przewiduje przekroczenia progu 55% w latach 2010-2014:

Zgodnie ze Strategią państwowy dług publiczny (wg metodologii krajowej) w 2010 r. osiągnie 750,8 mld zł, tj. 53,2 proc. PKB, i tym samym nie przekroczy progu 55 proc. przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. Przekroczenie relacji 55 proc. nie jest również przewidywane w horyzoncie Strategii, tj. w latach 2011-2014.

Czytaj dalej... »

kartka-a-czerwonym-wrzesień2310Deficyt może być być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt.5), to znaczy nadwyżką skumulowaną. Nie chodzi tutaj o nadwyżkę z roku ubiegłego. Szacując tę możliwość finansowania musisz brać pod uwagę wielkości skumulowanej nadwyżki/niedoboru (deficytu) budżetu, który wykazujesz w bilansie z wykonania budżetu jako saldo konta 960 (Wn -niedobór, Ma- nadwyżka).

W zależności od wielkości tych kwot mogą zaistnieć różne sytuacje, które postarajmy się rozważyć. Możliwe są następujące scenariusze:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jak wyliczyć wolne środki w budżecie gminy
  • jak ustalic wysokość wolnych środków w JST
  • wolne środki w budżecie gminy

kartka-a-czerwonym-wrzesień1310Wielkość deficytu/nadwyżki powinna być określana dla projektu budżetu, uchwały budżetowej i na kolejnych etapach wykonywania budżetu. Różnica między kwotą dochodów minus kwota wydatków jest nazywana:

1. deficytem, gdy jest ujemna

2. nadwyżką, gdy jest dodatnia

Deficyt nie oznacza, że jednostce brakuje środków na realizację wydatków i nie wskazuje na złą sytuację finansową jednostki.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wolne środki definicja
  • budzet zamyka sie nadwyzka a kredyt wzietyna deficyt
  • co to są wolne środki w budżecie
  • deficyty budzetowe w powiatach
  • finansowanie samorzadu mieszkancow gminy
  • niedobór w budzecie
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum